Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 20 από 54  επόμενο >
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
1977Preparation of Alkyl Phenyl Sulfides by Electrophilically Catalyzed Displacement of Certain Nucleophiles by Thiophenoxy GroupΜίχα-Σκρέττα, Μαρία; Σκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.
Restricted access
Text
1978Hydrolithiation of Alpha-Olefins by a Regiospecific 2-Step Process - Transformation of Alkyl Phenyl Sulfides to Alkyllithium ReagentsΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access
Text
1979Markovnikoff 2-Step Hydro-Lithiation of Alpha-Olefins - Transformation of Secondary and Tertiary Alkyl Phenyl Sulfides to the Relevant Alkyllithium ReagentsΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access
Text
1981Structure of Radical-Anions in Solution as Deduced from Paramagnetic Solvent Nuclear Magnetic-Resonance Shift Measurements .1. Molar Paramagnetic Solvent Shifts as Molecular-Parameters for Understanding Structure, Reactivity, and Solute-Solvent Interactions in Ketyl Anion SolutionsΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access
Text
1982C-13 Contact Solvent Shifts in Radical-Anion Solutions - Mechanism of Spin-Density Transfer to SolventΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Metadata only
Text
1982Synthesis of Benzhydryl Ethers by a C-C-Forming Reaction Using Benzhydryl 2-Chloroethyl Ether - a Method for Attaching a Protected 2-Hydroxyethyl Group to a Benzylic CarbonΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access
Text
1983Single-Titration Method for the Determination of Lithium Naphthalenide in TetrahydrofuranΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access
Text
1983Paramagnetic Solvent Nuclear Magnetic-Resonance Shifts in Radical-Anion Solutions .3. Kinetic Method for Measuring Molar Paramagnetic Solvent Shifts of Unstable Radical-AnionsΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access
Text
1983Paramagnetic Solvent Nuclear Magnetic-Resonance Shifts in Radical-Anion Solutions .2. Some Cation-Dependent Phenomena in Concentrated-Solutions of Aromatic Hydrocarbon Radical-Anions and DianionsΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access
Text
1983The Benzilic Ester Rearrangement - Evidence for a Set Pathway in the Benzilic Ester and-or Acid RearrangementΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία; Καζιάνης, Κ.Τ.
Restricted access
Text
1983Paramagnetic Solvent Nuclear Magnetic-Resonance Shifts in Radical-Anion Solutions .4. C-13 Contact Shifts and Mechanism of Spin-Density and or Electron-Transfer to SubstrateΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access
Text
1984Hydrocarbon-Soluble Organoalkali-Metal Reagents - Preparation of Aryl DerivativesΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access
Text
1985The Diphenylmagnesium Alkali-Metal Alkoxide System - Hydrocarbon-Soluble Organoalkali Metal ReagentsΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access
Text
1985Preparation of Solvated and or Unsolvated Simple and Mixed DiarylmagnesiumsΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access
Text
1986Hexane-Soluble Complexes of Alkyl-Sodium and Alkenyl-Sodium Compounds with Magnesium AlkoxidesΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access
Text
1987Radical-Anions in Hydrocarbon Media - Interaction between Unsolvated and or Solvated Radical-Anions and Metal Alkoxides - Evidence for Cation-Dependent Clustering of Ketyl Anions at High-ConcentrationsΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access
Text
1989Correlation of Thermochemical Data with Gas-Phase Ionization-PotentialsΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access
Text
1989Synthesis of Terminally Substituted 9-Alkylidene-10-Methyl AcridansVarveri, F. S.; Nikokavouras, J.; Mantakamarketou, A. E.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access
Text
1990Spectroscopic Electronegativities Correlated with the C-13 Nmr Shifts of Metal (Ia, Iia, Iiia) 2-EthoxyethoxidesΜίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access
Text
1991Some Properties and Trends of Enthalpies of Vaporization and of Trouton Ratios of Organic-Compounds - Correlation of Enthalpies of Vaporization and of Enthalpies of Formation with Normal Boiling PointsΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Μίχα-Σκρέττα, Μαρία
Restricted access