Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 8 από 8
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
2016Chimeric lipid/block copolymer nanovesicles: Physico-chemical and bio-compatibility evaluationPippa N.; Stellas D.; Skandalis A.; Pispas S.; Demetzos C.; Libera M.; Marcinkowski A.; Trzebicka B.
Metadata only
Text
2017Morphological diversity of block copolymer/lipid chimeric nanostructuresNaziris N.; Pippa N.; Chrysostomou V.; Pispas S.; Demetzos C.; Libera M.; Trzebicka B.
Metadata only
Text
2018Studying the colloidal behavior of chimeric liposomes by cryo-TEM, micro-differential scanning calorimetry and high-resolution ultrasound spectroscopyPippa N.; Perinelli D.R.; Pispas S.; Bonacucina G.; Demetzos C.; Forys A.; Trzebicka B.
Metadata only
Text
2018Cubic lyotropic liquid crystals as drug delivery carriers: Physicochemical and morphological studiesChountoulesi M.; Pippa N.; Pispas S.; Chrysina E.D.; Forys A.; Trzebicka B.; Demetzos C.
Metadata only
Text
2018Development and Evaluation of Stimuli-Responsive Chimeric NanostructuresNaziris N.; Pippa N.; Stellas D.; Chrysostomou V.; Pispas S.; Demetzos C.; Libera M.; Trzebicka B.
Metadata only
Text
2019pH-Driven Morphological Diversity in Poly[n-Butyl Acrylate-block-(2-(Dimethylamino)Ethyl Acrylate)] Amphiphilic Copolymer SolutionsChroni A.; Pispas S.; Forys A.; Trzebicka B.
Metadata only
Text
2019PEO-b-PCL grafted niosomes: The cooperativilty of amphiphilic components and their properties in vitro and in vivoPippa N.; Naziris N.; Stellas D.; Massala C.; Zouliati K.; Pispas S.; Demetzos C.; Forys A.; Marcinkowski A.; Trzebicka B.
Metadata only
Text
2019Stimuli-responsive lyotropic liquid crystalline nanosystems with incorporated poly(2-dimethylamino ethyl methacrylate)-b-poly(lauryl methacrylate) amphiphilic block copolymerChountoulesi M.; Pippa N.; Chrysostomou V.; Pispas S.; Chrysina E.D.; Forys A.; Otulakowski L.; Trzebicka B.; Demetzos C.
Metadata only