Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/16372
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Τίτλος : Ο ρόλος των δημοσίων βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
Δημιουργός/Ομιλητής : Ζάχος, Γιώργος
Ιδιότητα ομιλητή: Δρ., Πρόεδρος, Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τέως Γενικός Διευθυντής, Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος (ΕΒΕ)
Εξειδίκευση τύπου : Διάλεξη
Εναλλακτικός τίτλος : The role of public libraries of Greece in strengthening social cohesion
Διοργανωτής συνάντησης : Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Παραγωγός : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Ημερομηνία: 2011-10-06
Γλώσσα : Ελληνικά
Μορφότυπο: mp4
Διάρκεια: 34:55
Περίληψη : Σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που βιώνει η χώρα μας δοκιμάζεται σοβαρά η συνοχή της κοινωνίας και αναπτύσσονται φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού που θέτουν εν αμφιβόλω την συνέχιση της κοινής συμβίωσης χωρίς συγκρούσεις και αποκλεισμούς. Οι Βιβλιοθήκες, ως φορείς της πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και πληροφοριακής υποδομής της κοινωνίας, με τα δημοκρατικά και πανανθρώπινα χαρακτηριστικά τους, μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς ένταξης των πολιτών, ιδιαίτερα των μειονεκτούντων ομάδων, στην κοινωνία της πληροφορίας, την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της μάθησης και της έρευνας, τη στήριξη προγραμμάτων δια-βίου μάθησης, τη υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την ανάληψη ρόλων και δράσεων ενδυνάμωσης της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Στην εισήγηση αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των Βιβλιοθηκών που τους επιτρέπουν να διαδραματίσουν αυτούς τους ρόλους, και παρουσιάζονται πρωτοβουλίες και δράσεις των Βιβλιοθηκών που όταν τις αναλαμβάνουν τους επιτρέπει να συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή και την αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου. Παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που διενήργησε το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες της Ελλάδος για την διερεύνηση τέτοιων δράσεων που υλοποιούν. Παρατίθενται προτάσεις και προτείνονται πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν τόσο από την πολιτεία όσο και από τις επιμέρους Βιβλιοθήκες για να μπορέσουν οι Βιβλιοθήκες να διαδραματίσουν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα ρόλους φορέων στήριξης της κοινωνικής συνοχής.
In times of crisis like the one that our country is experiencing, social cohesion is under pressure and situations of social exclusion are developed. Those social phenomena cast doubt on the continued co-existence in society without conflicts and exclusions. Libraries as agencies of cultural, educational and informational infrastructure of the society, with their democratic and universal characteristics, can act as institutions for the integration of citizens, especially disadvantaged groups, in the information society. They can support education, cultural activities, learning and can be active in programs of life-long learning. By undertaking those roles and activities libraries can support the strengthening of democracy and the improvement of social cohesion. In the paper the characteristics of libraries that allow them to play these roles are presented and initiatives and actions that when undertaken may allow libraries to contribute to social cohesion and increase social capital. The results of a research conducted by the General Council of Libraries, General State Archives and the Educational Broadcasting for the investigation of such activities in public libraries of Greece, are presented and analyzed. Proposals for initiatives to be undertaken by both the state and by individual libraries in order to play in an adequate and effective way their supporting role of social cohesion are submitted.
Όνομα εκδήλωσης: 7ο Διεθνές συνέδριο: Επαναπροσδιορίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες των βιβλιοθηκών σε περιόδους οικονομικής κρίσης - 7th International conference: Redefining library services: Responding to the economic downturn
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης : 2011-10-06
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης : 2011-10-07
Τόπος εκδήλωσης: Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας", Bασιλέως Κωνσταντίνου 48)
Θεματική κατηγορία: [EL] Βιβλιοθήκες (Γενικά)[EN] Libraries (General)semantics logo
[EL] Οικονομική ανάπτυξη, σχεδιασμός[EN] Economic growth, development, planningsemantics logo
[EL] Πολιτισμός[EN] Culturesemantics logo
[EL] Τεχνολογία[EN] Technologysemantics logo
[EL] Εκπαίδευση[EN] Educationsemantics logo
[EL] Επιστήμη[EN] Sciencesemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Οικονομική κρίση
Δημόσιες βιβλιοθήκες
Κοινωνική συνοχή
Πολιτιστικές δραστηριότητες
Ρόλος βιβλιοθηκών
Economic recession
Public libraries
Cultural activities
Library role
Social cohesion
Είναι μέρος του : 7ο Διεθνές συνέδριο: Επαναπροσδιορίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες των βιβλιοθηκών σε περιόδους οικονομικής κρίσης: 1η Εκδήλωση, 1η Συνεδρία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.