Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 21 έως 40 από 43 < προηγούμενο   επόμενο >
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
2003Evidence for a metallic but unusual ground state in tau-conductorsMurata, K.; Konoike, I.; Iwashita, K.; Yoshino, H.; Sasaki, T.; Hiraki, K.; Takahashi, T.; Nishio, Y.; Kajita, K.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Restricted access
Text
2003Anomalous specific heat of tau type organic conductorsNishio, Y.; Nara, K.; Kajita, K.; Yoshino, H.; Murata, K.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Restricted access
Text
2003Shubnikov-de Haas oscillations and low temperature electronic structure in tau-phase conductorsKonoike, T.; Iwashita, K.; Nakano, I.; Yoshino, H.; Sasaki, T.; Takahashi, T.; Nogami, Y.; Brooks, J. S.; Graf, D.; Mielke, C. H.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Murata, K.
Restricted access
Text
2003Shubnikov-de Haas oscillations and Fermi surface of tau-phase conductorsKonoike, T.; Iwashita, K.; Nakano, I.; Yoshino, H.; Sasaki, T.; Nogami, Y.; Brooks, J. S.; Graf, D.; Mielke, C. H.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Murata, K.
Restricted access
Text
2003Reflection spectroscopy of tau-type organic conductors under the magnetic fieldYoshino, H.; Inoue, M.; Tajima, H.; Sakamoto, R.; Yamazaki, J.; Konoike, T.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Murata, K.
Restricted access
Text
2003Giant Shubnikov-de Haas oscillation in tau-conductorsKonoike, T.; Iwashita, K.; Sasaki, T.; Hiraki, K.; Takahashi, T.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Yoshino, H.; Murata, K.
Restricted access
Text
2004Some new findings in tau-phase organic conductorsΠαπαβασιλείου Γεώργιος; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Anyfantis, G. C.; Murata, K.; Nakanishi, T.; Li, L.; Yoshino, H.; Tajima, H.; Inoue, M.; Konoike, T.; Brooks, J. S.; Choi, E. S.; Graf, D.
Metadata only
Text
2004New donor molecules, precursors of conducting saltsΠαπαβασιλείου Γεώργιος; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Terzis, A.; Paptopoulou, C.; Murata, K.; Li, L.; Yoshino, H.
Metadata only
Text
2004Structural and physical properties of tau-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)(2)(AuBr2)(1+y) and tau-(P-S,S-DMEDT-TTF)(2)(AuBr2)(1+y)Παπαβασιλείου Γεώργιος; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Anyfantis, G. C.; Murata, K.; Li, L.; Yoshino, H.; Tajima, H.; Konoike, T.; Brooks, J. S.; Graf, D.; Choi, E. S.
Metadata only
Text
2004A new quantum Hall effect in the two-dimensional organic conductor, tau-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)(2)(AuBr2)(1+y)Murata, K.; Yoshino, H.; Nakanishi, T.; Konoike, T.; Brooks, J.; Graf, D.; Mielke, C.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Restricted access
Text
2004Possible quantum hall effect in the two-dimensional organic conductor, tau-(EDO-S, S-DMEDT-TTF)(2)(AuBr2) (1+y) in the two-Fermi surface systemMurata, K.; Nakanishi, T.; Yoshino, H.; Konoike, T.; Brooks, J.; Graf, D.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Metadata only
Text
2005Magnetization, thermoelectric, and pressure studies of the magnetic-field-induced metal-insulator transition in tau-phase organic conductorsGraf, D.; Choi, E. S.; Brooks, J. S.; Harrison, N.; Murata, K.; Konoike, T.; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Open access
Text
2005Pressure-induced low resistive and insulating phases in tau-(EDO-R, R-DMEDT-TTF)(2)(AuI2)(1+y)Li, L.; Yoshino, H.; Nakanishi, T.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Sakaki, T.; Murata, K.
Restricted access
Text
2005Is the resistance upturn around 50 K related to the Fermi surface area in tau-(EDO-R, R-DMEDT-TTF)(2)(AuBr2)(1+y)?Nakanishi, T.; Li, L.; Yoshino, H.; Yasuzuka, S.; Graf, D.; Choi, E. S.; Brooks, J. S.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Murata, K.
Restricted access
Text
2005Magnetic, thermoelectric, and pressure studies of the magnetic field-induced metal to insulator transition in tau-phase organic conductorsBrooks, J. S.; Graf, D.; Oshima, Y.; Choi, E. S.; Murata, K.; Konoike, T.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Restricted access
Text
2005Evidence of band-filling control of tau-type organic conductors by thermal treatmentYoshino, H.; Nakanishi, T.; Li, L.; Murata, K.; Graf, D.; Choi, E. S.; Brooks, J. S.; Nogami, Y.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Restricted access
Text
2006Magnetic ground state of quasi-two-dimensional organic conductor, τ-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)2(AuCl2)1+yNakanishi, T.; Yasuzuka, S.; Yoshino, H.; Fujiwara, H.; Sugimoto, T.; Nishio, Y.; Kajita, K.; Anyfantis, G. A.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Murata, K.
Metadata only
Text
2006Preparation and characterization of some nickel 1,2-dithiolene complexes as single-component semiconductorsAnyfantis, G. C.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Terzis, A.; Raptopoulou, C. P.; Weng, Y. F.; Yoshino, H.; Murata, K.
Metadata only
Text
2006Is the two dimensional organic Conductor, iota-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)(2)(AuCl2)(1+y) clean or dirty?Nakanishi, T.; Yasuzuka, S.; Teramura, M.; Li, L.; Fujimoto, T.; Sasaki, T.; Konoike, T.; Terashima, T.; Uji, S.; Nogami, Y.; Anyfantis, G. C.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Murata, K.
Restricted access
Text
2007Unsymmetrical single-component nickel 1,2-dithiolene complexes with extended tetrachalcogenafulvalenedithiolato ligandsAnyfantis, G. C.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Aloukos, P.; Couris, S.; Weng, Y. F.; Yoshino, H.; Murata, K.
Metadata only