καλώς ήρθατε

Το Αποθετήριο «Ήλιος» αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου που παρέχει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση στο επιστημονικό έργο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Το Αποθετήριο παρέχει εξελιγμένα εργαλεία αναζήτησης, πλοήγησης και ελεύθερης πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές του, καθώς και υπηρεσίες, κατόπιν εγγραφής, που απευθύνονται στην ερευνητική, ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική, επιχειρηματική κοινότητα καθώς και στο ευρύ κοινό.

Ο «Ήλιος» αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών σε συμφωνία με διεθνή πρότυπα, όρους διαλειτουργικότητας και αρχές του σημασιολογικού ιστού. Η αναβαθμισμένη του μορφή βασίζεται σε εξελιγμένες τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού καθώς και σε πρότυπα τα οποία ανταποκρίνονται στις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης και υποστηρίζουν τη διασύνδεση, την ανοιχτή διάθεση, τη διάχυση και τη χρήση της επιστημονικής γνώσης.

Πρόσφατες υποβολές RSS Feed (rss_1.0) RSS Feed (rss_2.0) RSS Feed (atom_1.0)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία H Πράξη «Συλλογή, Διάθεση και Αξιοποίηση της Επιστημονικής Παραγωγής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)» υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 -2020, και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης