Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 9 από 9
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
2002Magnetic field-induced density wave transition in a tau-phase organic conductorGraf, D.; Balicas, L.; Brooks, J. S.; Mielke, C.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Metadata only
Text
2003Shubnikov-de Haas oscillations and low temperature electronic structure in tau-phase conductorsKonoike, T.; Iwashita, K.; Nakano, I.; Yoshino, H.; Sasaki, T.; Takahashi, T.; Nogami, Y.; Brooks, J. S.; Graf, D.; Mielke, C. H.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Murata, K.
Restricted access
Text
2003Shubnikov-de Haas oscillations and Fermi surface of tau-phase conductorsKonoike, T.; Iwashita, K.; Nakano, I.; Yoshino, H.; Sasaki, T.; Nogami, Y.; Brooks, J. S.; Graf, D.; Mielke, C. H.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Murata, K.
Restricted access
Text
2004Some new findings in tau-phase organic conductorsΠαπαβασιλείου Γεώργιος; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Anyfantis, G. C.; Murata, K.; Nakanishi, T.; Li, L.; Yoshino, H.; Tajima, H.; Inoue, M.; Konoike, T.; Brooks, J. S.; Choi, E. S.; Graf, D.
Metadata only
Text
2004Structural and physical properties of tau-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)(2)(AuBr2)(1+y) and tau-(P-S,S-DMEDT-TTF)(2)(AuBr2)(1+y)Παπαβασιλείου Γεώργιος; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Anyfantis, G. C.; Murata, K.; Li, L.; Yoshino, H.; Tajima, H.; Konoike, T.; Brooks, J. S.; Graf, D.; Choi, E. S.
Metadata only
Text
2005Magnetic, thermoelectric, and pressure studies of the magnetic field-induced metal to insulator transition in tau-phase organic conductorsBrooks, J. S.; Graf, D.; Oshima, Y.; Choi, E. S.; Murata, K.; Konoike, T.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Restricted access
Text
2005Magnetization, thermoelectric, and pressure studies of the magnetic-field-induced metal-insulator transition in tau-phase organic conductorsGraf, D.; Choi, E. S.; Brooks, J. S.; Harrison, N.; Murata, K.; Konoike, T.; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Open access
Text
2005Is the resistance upturn around 50 K related to the Fermi surface area in tau-(EDO-R, R-DMEDT-TTF)(2)(AuBr2)(1+y)?Nakanishi, T.; Li, L.; Yoshino, H.; Yasuzuka, S.; Graf, D.; Choi, E. S.; Brooks, J. S.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Murata, K.
Restricted access
Text
2005Evidence of band-filling control of tau-type organic conductors by thermal treatmentYoshino, H.; Nakanishi, T.; Li, L.; Murata, K.; Graf, D.; Choi, E. S.; Brooks, J. S.; Nogami, Y.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Restricted access