Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 20 από 57  επόμενο >
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
1987Disodium 5-Cyanoisothiazoledithiolate as a Starting Material for Preparation of New Conductive SolidsΠαπαβασιλείου Γεώργιος; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Γκιώνης, Βασίλης; Zambounis, J. S.; Yiannopoulos, S. Y.
Metadata only
Text
1987Conductive solids based on some new molecules with isothiazolo-ringsΠαπαβασιλείου Γεώργιος; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Γκιώνης, Βασίλης; Zambounis, J.S.; Yiannopoulos, S.Y.
Open access
Text
1988Some Nitrogen-Containing Tetraheterofulvalenes and a Few of Their Conductive SaltsΠαπαβασιλείου Γεώργιος; Γκιώνης, Βασίλης; Yiannopoulos, S. Y.; Zambounis, J. S.; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Kobayashi, K.; Umemoto, K.
Metadata only
Text
1988Bis(Alkylthio)Tetrathiafulvalenes and a Few of Their SaltsΠαπαβασιλείου Γεώργιος; Zambounis, J. S.; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Γκιώνης, Βασίλης; Yiannopoulos, S. Y.
Metadata only
Text
1991Behavior of Bis(Alkylthio)Tetrathiafulvalene Derivatives of Langmuir-Blodgett-Films Upon Iodine ExposureVandevyver, M.; Roulliay, M.; Bourgoin, J. P.; Barraud, A.; Γκιώνης, Βασίλης; Kakoussis, V. C.; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Morand, J. P.; Noel, O.
Restricted access
Text
1991New Langmuir-Blodgett-Films Based on Substituted 1,2-Dithiolium-Tcnq Radical-Anion SaltsΓκιώνης, Βασίλης; Fichet, O.; Izumi, M.; Garrigoulagrange, C.; Amieli, J.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Delhaes, P.
Restricted access
Text
1991Spectroscopic investigation of (2,5-DM-DCNQI)2M materials in bulk and thin film formsΚαμίτσος, Ευστράτιος Ι.; Χρυσικός, Γεώργιος Δ.; Γκιώνης, Βασίλης
Open access
Text
1992Langmuir-Blodgett-Films Based on Substituted 1,2-Dithiolium-Tetracyanoquinodimethane Radical-Anion SaltFichet, O.; Γκιώνης, Βασίλης; Amiell, J.; Agricole, B.; Delhaes, P.; Ducharme, D.; Perrier, A.; Leblanc, R. M.
Restricted access
Text
1993Conducting Langmuir-Blodgett-Films - a Generalized-Approach of the Homodoping Technique Applied on Amphiphilic Tetracyanoquinodimethane (Tcnq) SaltsFichet, O.; Agricole, B.; Amiell, J.; Γκιώνης, Βασίλης; Delhaes, P.
Metadata only
Text
1994Conducting Langmuir-Blodgett-Films Based on Semiamphiphilic Tetracyanoquinodimethane Salts - Mechanism of the Homodoping ProcessFichet, O.; Agricole, B.; Kassi, H.; Desbat, B.; Γκιώνης, Βασίλης; Leblanc, R. M.; Garrigoulagrange, C.; Delhaes, P.
Restricted access
Text
19962,6-dithienyl-substituted pyrylium salts as precursors of functionalized Langmuir filmsAiai, M.; Γκιώνης, Βασίλης; Agricole, B.; Mingotaud, C.; Delhaes, P.; Li, Y. J.; Shao, L.; Leblanc, R. M.
Restricted access
Text
1998Preparation, structure and optical properties of [CH3SC(=NH2)NH2](3)PbI5, [CH3SC(=NH2)NH2](4)Pb2Br8 and [CH3SC(=NH2)NH2](3)PbCl5 center dot CH3SC(=NH2)NH2ClΜούσδης, Γεώργιος Α.; Γκιώνης, Βασίλης; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Raptopoulou, C. P.; Terzis, A.
Restricted access
Text
2000Secondary structure of chorion proteins of the teleostean fish Dentex dentex by ATR FT-IR and FT-Raman spectroscopyIconomidou, V. A.; Χρυσικός, Γεώργιος Δ.; Γκιώνης, Βασίλης; Pavlidis, M. A.; Paipetis, A.; Hamodrakas, S. J.
Restricted access
Text
2001Soft-cuticle protein secondary structure as revealed by FT-Raman, ATR FT-IR and CD spectroscopyIconomidou, V. A.; Χρυσικός, Γεώργιος Δ.; Γκιώνης, Βασίλης; Willis, J. H.; Hamodrakas, S. J.
Restricted access
Text
2001Amyloid-like fibrils from an 18-residue peptide analogue of a part of the central domain of the B-family of silkmoth chorion proteinsIconomidou, V. A.; Χρυσικός, Γεώργιος Δ.; Γκιώνης, Βασίλης; Vriend, G.; Hoenger, A.; Hamodrakas, S. J.
Restricted access
Text
2003Use of NIR for structural characterization of urea-formaldehyde resinsMinopoulou, E.; Dessipri, E.; Χρυσικός, Γεώργιος Δ.; Γκιώνης, Βασίλης; Paipetis, A.; Panayiotou, C.
Restricted access
Text
2003FT-Raman spectroscopy as diagnostic tool of Congo red binding to amyloidsIconomidou, V. A.; Χρυσικός, Γεώργιος Δ.; Γκιώνης, Βασίλης; Hoenger, A.; Hamodrakas, S. J.
Restricted access
Text
2003Use of FT-NIR spectroscopy for on-line monitoring of formaldehyde-based resin synthesisDessipri, E.; Minopoulou, E.; Χρυσικός, Γεώργιος Δ.; Γκιώνης, Βασίλης; Paipetis, A.; Panayiotou, C.
Restricted access
Text
2004Polymorphism and devitrification of nifedipine under controlled humidity: a combined FT-Raman, IR and Raman microscopic investigationChan, K. L. A.; Fleming, O. S.; Kazarian, S. G.; Vassou, D.; Χρυσικός, Γεώργιος Δ.; Γκιώνης, Βασίλης
Restricted access
Text
2004Diblock copolymer adsorption from the aqueous micellar phase to solid surfaces: Real time monitoring by ATR spectroscopy in the mid-infraredKeskini, I.; Γκιώνης, Βασίλης; Χρυσικός, Γεώργιος Δ.; Hiotelis, I.; Toprakcioglu, C.; Stavrouli, N.; Tsitsilianis, C.
Restricted access