Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 15 από 15
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
1986Structures of conducting salts of bis(pyrazino)tetrathiafulvalene(BPTTF):(BPTTF)2BF4 and (BPTTF)2PF6Terzis, A.; Hountas, A.; Papavassiliou, George C.
Open access
Text
1987Crystal-Structures, Electrical and Optical-Properties of (Bpttf)Mbf4n, (Bpttf)Mi3n, (Pedtttf)Mbf4n, (Pedtttf)Mi3n and Similar SaltsPapavassiliou, George C.; Terzis, A.; Underhill, A. E.; Geserich, H. P.; Kaye, B.; Hountas, A.; Yiannopoulos, S. Y.
Restricted access
Text
1988Structures of the Conducting Salts of Pyrazinoethylenedithiotetrathiafulvalene (Pedtttf) and [4,5-B]Pyridinoethylenedithiotetrathiafulvalene ([4,5-B]Pedtttf) - Alpha-(Pedtttf)2ibr2 and Alpha-([4,5-B]Pedtttf)2ibr2Terzis, A.; Psycharis, V.; Hountas, A.; Papavassiliou, George C.
Restricted access
Text
1988Synthesis and Structure of Black (Edtttf)2ibr2 - a Structural Analog of Beta-(Bedtttf)2x Organic SuperconductorsTerzis, A.; Hountas, A.; Papavassiliou, George C.
Restricted access
Text
1988Low-Temperature Measurements of the Electrical Conductivities of Some Charge-Transfer Salts with the Asymmetric Donors Mdt-Ttf, Edt-Ttf and Edt-Dsdtf - (Mdt-Ttf)2aui2, a New Superconductor (Tc=3.5-K at Ambient Pressure)Papavassiliou, George C.; Mousdis, George A.; Zambounis, J. S.; Terzis, A.; Hountas, A.; Hilti, B.; Mayer, C. W.; Pfeiffer, J.
Restricted access
Text
1988Structural and Electrical-Properties of Some Cation Radical Salts Based on Edtttf, Pedtttf, and Similar Pi-DonorsTerzis, A.; Hountas, A.; Underhill, A. E.; Clark, A.; Kaye, B.; Hilti, B.; Mayer, C.; Pfeiffer, J.; Yiannopoulos, S. Y.; Mousdis, George A.; Papavassiliou, George C.
Restricted access
Text
1988Structures of the Conducting Salts of Pyrazinoethylenedithiotetrathiafulvalene (Pedtttf) and Dimethylpyrazinoethylenedithiotetrathiafulvalene (Dmpedtttf) - Beta-(Pedtttf)3i3 and Beta-(Dmpedtttf)3i3Psycharis, V.; Hountas, A.; Terzis, A.; Papavassiliou, George C.
Restricted access
Text
1988Structures of the conducting salts of pyrazinoethylenedithiotetrathiafulvalene (PEDTTTF) and dimethylpyrazinoethylenedithiotetrathiafulvalene (DMPEDTTTF): β-(PEDTTTF)3I3 and β-(DMPEDTTTF)3I3Psycharis, V.; Hountas, A.; Terzis, A.
Open access
Text
1990Conducting and superconducting crystals based on some unsymmetrical donor moleculesPapavassiliou, George C.; Lagouvardos, D.; Kakoussis, V.; Mousdis, George A.; Terzis, A.; Hountas, A.; Hilti, B.; Mayer, C.; Zambounis, J.; Pfeiffer, J.; Delhaes, P.
Open access
Text
1990Conducting and superconducting salts based on MDTTTF, EDTTTF, VDTTTF, EDTDSDTF, MDSTTF, BMDTTTF, Pd(dmit)2, and Ni(dcit)2Papavassiliou, George C.; Mousdis, George A.; Kakoussis, V.; Terzis, A.; Hountas, A.; Hilti, B.; Mayer, C.W.
Open access
Text
1990Structures of the new superconductor (MDTTTF)2AuI2 (Tc=4.5 K) and the organic metal (EDTTTF)2AuI2 (MDTTTF = Methylenedithiotetrathiafulvalene and EDTTTF = EthylenedithiotetrathiafulvaleneHountas, A.; Terzis, A.; Papavassiliou, George C.; Hilti, B.; Burkle, M.; Meyer, C.W.; Zambounis, J.
Open access
Text
1990Structures of the conducting salts of ethylenedithiotetrathiafulvalene (EDTTTF) and methylenedithiotetrathiafulvalene (MDTTTF): (EDTTTF)I3 and (MDTTTF)I3Hountas, A.; Terzis, A.; Papavassiliou, George C.; Hilti, B.; Pfeiffer, J.
Open access
Text
1990Structures and conductivities of the synthetic metal salts of ethylenedithiotetrathiafulvalene (EDTTTF) and ethylenedithiodiselenadithiafulvalene (EDTDSDTF): 211-(EDTTTF)2IBr2, 212-(EDTDSDTF)2IBr2 and 212-(EDTTTF)2AuBr2Terzis, A.; Hountas, A.; Papavassiliou, George C.; Hilti, B.; Pfeiffer, J.
Open access
Text
1991Crystal-Structures and Properties of Some Cation Radical Salts Based on Edoedtttf, Edomdtttf, Edovdtttf, Edobttf, Edopdsdtf, Edodmpttf, Bedtttf and BmdtttfTerzis, A.; Hountas, A.; Hilti, B.; Mayer, G.; Zambounis, J. S.; Lagouvardos, D.; Kakoussis, V.; Mousdis, George A.; Papavassiliou, George C.
Restricted access
Text
1993Conducting and Superconducting Salts Based on Some Symmetrical and Unsymmetrical TetrachalcogenafulvalenesPapavassiliou, George C.; Lagouvardos, D. J.; Terzis, A.; Hountas, A.; Hilti, B.; Zambounis, J. S.; Mayer, C. W.; Pfeiffer, J.; Hofherr, W.; Delhaes, P.; Amiell, J.
Restricted access