Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 15 από 15
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
2013Benzyne cycloaddition onto carbon nanohornsChronopoulos D.; Karousis N.; Ichihashi T.; Yudasaka M.; Iijima S.; Tagmatarchis N.
Metadata only
Text
2013Enhanced phosphorescence from nanocrystalline/microcrystalline materials based on (CH3NH3)(1-naphthylmethyl ammonium) 2Pb2Cl7 and similar compoundsPapavassiliou G.C.; Pagona G.; Mousdis G.A.; Karousis N.
Metadata only
Text
2013New hybrid materials with porphyrin-ferrocene and porphyrin-pyrene covalently linked to single-walled carbon nanotubesEconomopoulos S.P.; Skondra A.; Ladomenou K.; Karousis N.; Charalambidis G.; Coutsolelos A.G.; Tagmatarchis N.
Metadata only
Text
2013Immobilized CdS nanoparticles on poly(amidoamine)-functionalized MWCNTsChronopoulos D.; Karousis N.; Tagmatarchis N.
Metadata only
Text
2014Room temperature enhanced blue-green, yellow-orange and red phosphorescence from some compounds of the type (CH3NH3) n-1(1-naphthylmethyl ammonium)2Pbn(Cl xBr1-x)3n+1 (with n=1, 2 and 0≤x≤1) and related observations from similar compoundsPapavassiliou G.C.; Mousdis G.A.; Pagona G.; Karousis N.; Vidali M.-S.
Metadata only
Text
2014Fullerene-proline hybrids: Synthesis, characterization and organocatalytic properties in aldol reactionsChronopoulos D.D.; Tsakos M.; Karousis N.; Kokotos C.G.; Tagmatarchis N.
Metadata only
Text
2014Isolation and characterization of [5,6]-pyrrolidino-Sc3N@Ih-C80 diastereomersMaeda Y.; Kimura M.; Ueda C.; Yamada M.; Kikuchi T.; Suzuki M.; Wang W.-W.; Mizorogi N.; Karousis N.; Tagmatarchis N.; Hasegawa T.; Olmstead M.M.; Balch A.L.; Nagase S.; Akasaka T.
Metadata only
Text
2014Photocatalytic applications with CdS • block copolymer/exfoliated graphene nanoensembles: Hydrogen generation and degradation of Rhodamine BSkaltsas T.; Karousis N.; Pispas S.; Tagmatarchis N.
Metadata only
Text
2014Photocatalytic application of nanosized CdS immobilized onto functionalized MWCNTsChronopoulos D.D.; Karousis N.; Zhao S.; Wang Q.; Shinohara H.; Tagmatarchis N.
Metadata only
Text
2015Effects of organic moieties on the photoluminescence spectra of perovskite-type tin bromide based compoundsPapavassiliou G.C.; Vidali M.-S.; Pagona G.; Mousdis G.A.; Karousis N.; Koutselas I.
Metadata only
Text
2015Functionalized multi-walled carbon nanotubes in an aldol reactionChronopoulos D.D.; Kokotos C.G.; Karousis N.; Kokotos G.; Tagmatarchis N.
Metadata only
Text
2015Conjugating proline derivatives onto multi-walled carbon nanotubes: Preparation, characterization and catalytic activity in waterChronopoulos D.D.; Kokotos C.G.; Tsakos M.; Karousis N.; Kokotos G.; Tagmatarchis N.
Metadata only
Text
2016Structure, Properties, Functionalization, and Applications of Carbon NanohornsKarousis N.; Suarez-Martinez I.; Ewels C.P.; Tagmatarchis N.
Metadata only
Text
2017Exfoliation and supramolecular functionalization of graphene with an electron donor perylenediimide derivativeMartín-Gomis L.; Karousis N.; Fernández-Lázaro F.; Petsalakis I.D.; Ohkubo K.; Fukuzumi S.; Tagmatarchis N.; Sastre-Santos A.
Metadata only
Text
2018Chapter 2: Non-covalent Methodologies for the Preparation of Metal-free Nanocarbons for CatalysisStergiou A.; Karousis N.; Tasis D.
Metadata only