Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 20 από 20
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
1999Field-induced symmetry change in the magnetoresistance of two-dimensional τ-type organic conductorsYoshino, H.; Murata, K.; Konoike, T.; Sasaki, T.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Open access
Text
2001Efficient synthesis of EDO-S,S-DMEDT-TTF, a potent organic-donor for synthetic metalsKonoike, T.; Namba, K.; Shinada, T.; Sakaguchi, K.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Murata, K.; Ohfune, Y.
Metadata only
Text
2001Preparation, structure and physical properties of some new organic conductors of tau-phaseΠαπαβασιλείου Γεώργιος; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Terzis, A.; Raptopoulou, C.; Murata, K.; Konoike, T.; Yoshino, Y.
Restricted access
Text
2001Low temperature electric nature of tau-phase conductorsKonoike, T.; Oda, A.; Iwashita, K.; Yamamoto, T.; Tajima, H.; Yoshino, H.; Ueda, K.; Sugimoto, T.; Hiraki, K.; Takahashi, T.; Sasaki, T.; Nishio, Y.; Kajita, K.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Murata, K.
Restricted access
Text
2002Giant Shubnikov-de Haas oscillation and the new metallic state in the organic tau-type conductorsKonoike, T.; Murata, K.; Iwashita, K.; Yoshino, H.; Sasaki, T.; Hiraki, K.; Takahashi, T.; Nishio, Y.; Kajita, K.; Tajima, H.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Restricted access
Text
2002Electrical and magnetic properties of weak ferromagnetic organic conductor, tau-(EDO-S, S-DMEDT-TTF)(2)(AuBr2)(1+y), (y similar to 0.75) and its analogsYoshino, H.; Konoike, T.; Murata, K.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Sasaki, T.; Yamamoto, T.; Tajima, H.
Metadata only
Text
2002Shubnikov-de Haas oscillations in the two-dimensional organic conductor tau-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)(2)(AuBr2)(1+y) (y similar to 0.75)Konoike, T.; Iwashita, K.; Yoshino, H.; Murata, K.; Sasaki, T.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Open access
Text
2003Low temperature ground state of tau-type organic conductorsHiraki, K.; Takahashi, T.; Konoike, T.; Yoshino, H.; Murata, K.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Restricted access
Text
2003Giant Shubnikov-de Haas oscillation in tau-conductorsKonoike, T.; Iwashita, K.; Sasaki, T.; Hiraki, K.; Takahashi, T.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Yoshino, H.; Murata, K.
Restricted access
Text
2003Reflection spectroscopy of tau-type organic conductors under the magnetic fieldYoshino, H.; Inoue, M.; Tajima, H.; Sakamoto, R.; Yamazaki, J.; Konoike, T.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Murata, K.
Restricted access
Text
2003Shubnikov-de Haas oscillations and Fermi surface of tau-phase conductorsKonoike, T.; Iwashita, K.; Nakano, I.; Yoshino, H.; Sasaki, T.; Nogami, Y.; Brooks, J. S.; Graf, D.; Mielke, C. H.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Murata, K.
Restricted access
Text
2003Shubnikov-de Haas oscillations and low temperature electronic structure in tau-phase conductorsKonoike, T.; Iwashita, K.; Nakano, I.; Yoshino, H.; Sasaki, T.; Takahashi, T.; Nogami, Y.; Brooks, J. S.; Graf, D.; Mielke, C. H.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Murata, K.
Restricted access
Text
2003New donor molecules and their tau-phase conducting saltsΠαπαβασιλείου Γεώργιος; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Terzis, A.; Raptopoulou, C.; Murata, K.; Konoike, T.; Yoshino, H.; Graja, A.; Lapinski, A.
Restricted access
Text
2004Some new findings in tau-phase organic conductorsΠαπαβασιλείου Γεώργιος; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Anyfantis, G. C.; Murata, K.; Nakanishi, T.; Li, L.; Yoshino, H.; Tajima, H.; Inoue, M.; Konoike, T.; Brooks, J. S.; Choi, E. S.; Graf, D.
Metadata only
Text
2004Structural and physical properties of tau-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)(2)(AuBr2)(1+y) and tau-(P-S,S-DMEDT-TTF)(2)(AuBr2)(1+y)Παπαβασιλείου Γεώργιος; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Anyfantis, G. C.; Murata, K.; Li, L.; Yoshino, H.; Tajima, H.; Konoike, T.; Brooks, J. S.; Graf, D.; Choi, E. S.
Metadata only
Text
2004Possible quantum hall effect in the two-dimensional organic conductor, tau-(EDO-S, S-DMEDT-TTF)(2)(AuBr2) (1+y) in the two-Fermi surface systemMurata, K.; Nakanishi, T.; Yoshino, H.; Konoike, T.; Brooks, J.; Graf, D.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Metadata only
Text
2004A new quantum Hall effect in the two-dimensional organic conductor, tau-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)(2)(AuBr2)(1+y)Murata, K.; Yoshino, H.; Nakanishi, T.; Konoike, T.; Brooks, J.; Graf, D.; Mielke, C.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Restricted access
Text
2005Magnetic, thermoelectric, and pressure studies of the magnetic field-induced metal to insulator transition in tau-phase organic conductorsBrooks, J. S.; Graf, D.; Oshima, Y.; Choi, E. S.; Murata, K.; Konoike, T.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Restricted access
Text
2005Magnetization, thermoelectric, and pressure studies of the magnetic-field-induced metal-insulator transition in tau-phase organic conductorsGraf, D.; Choi, E. S.; Brooks, J. S.; Harrison, N.; Murata, K.; Konoike, T.; Μούσδης, Γεώργιος Α.; Παπαβασιλείου Γεώργιος
Open access
Text
2006Is the two dimensional organic Conductor, iota-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)(2)(AuCl2)(1+y) clean or dirty?Nakanishi, T.; Yasuzuka, S.; Teramura, M.; Li, L.; Fujimoto, T.; Sasaki, T.; Konoike, T.; Terashima, T.; Uji, S.; Nogami, Y.; Anyfantis, G. C.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Murata, K.
Restricted access