Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 7 από 7
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
2013The influence of stoichiometry and annealing temperature on the properties of CuIn0.7Ga0.3Se2 and CuIn 0.7Ga0.3Te2 thin filmsFiat S.; Koralli P.; Bacaksiz E.; Giannakopoulos K.P.; Kompitsas M.; Manolakos D.E.; Çankaya G.
Metadata only
Text
2014Optical and structural properties of nanostructured CuIn 0.7Ga0.3(Se(1-x)Tex)2 chalcopyrite thin films - Effect of stoichiometry and annealingFiat S.; Polat I.; Bacaksiz E.; Çankaya G.; Koralli P.; Manolakos D.E.; Kompitsas M.
Metadata only
Text
2015Hydrogen sensing by sol-gel grown NiO and NiO:Li thin filmsSta I.; Jlassi M.; Kandyla M.; Hajji M.; Koralli P.; Allagui R.; Kompitsas M.; Ezzaouia H.
Metadata only
Text
2015A novel nanostructured CuIn0.7Ga0.3(Se0.4Te0.6)2/SLG multinary compounds thin films: For photovoltaic applicationsVarol S.F.; Bacaksiz E.; Koralli P.; Kompitsas M.; Çankaya G.
Metadata only
Text
2016Surface functionalization of sol-gel grown NiO thin films with palladium nanoparticles for hydrogen sensingSta I.; Jlassi M.; Kandyla M.; Hajji M.; Koralli P.; Krout F.; Kompitsas M.; Ezzaouia H.
Metadata only
Text
2016Resistivity sensors of metal oxides with metal nanoparticles as catalystsMousdis G.A.; Kompitsas M.; Tsamakis D.; Stamataki M.; Petropoulou G.; Koralli P.
Metadata only
Text
2016Brightness of Blue/Violet Luminescent Nano-Crystalline AZO and IZO Thin Films with Effect of Layer Number: For High Optical PerformanceKoralli P.; Varol S.F.; Kompitsas M.; Girtan M.
Metadata only