Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 14 από 14
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
1990Ethylenedioxytetrathiafulvalenes - New Unsymmetrical Pi-DonorsPapavassiliou, George C.; Lagouvardos, D. J.; Kakoussis, V. C.; Mousdis, George A.
Metadata only
Text
1990Transition-Metal 1,2-Diheterolenes and Polyheterotetraheterafulvalenes - Precursors of Conducting SolidsPapavassiliou, George C.; Kakoussis, V. C.; Lagouvardos, D. J.; Mousdis, George A.
Metadata only
Text
19915,6-Ethylenediseleno-1,3-Dithiolo[4,5-B][1,4]Dithiin-2-Thione as Starting Material for the Preparation of New TetrathiafulvalenesPapavassiliou, George C.; Lagouvardos, D. J.; Kakoussis, V. C.
Metadata only
Text
1991Preparation of Some Bis(Alkylthio)-Bis(Alkylseleno)TetrathiafulvalenesPapavassiliou, George C.; Kakoussis, V. C.; Lagouvardos, D. J.
Metadata only
Text
19924,5-Ethylenedithio-1-Selenole-3-Thiole-2-One as Starting Material for the Preparation of New TetrachalcogenafulvalenesLagouvardos, D. J.; Papavassiliou, George C.
Metadata only
Text
1993Conducting and Superconducting Salts Based on Some Symmetrical and Unsymmetrical TetrachalcogenafulvalenesPapavassiliou, George C.; Lagouvardos, D. J.; Terzis, A.; Hountas, A.; Hilti, B.; Zambounis, J. S.; Mayer, C. W.; Pfeiffer, J.; Hofherr, W.; Delhaes, P.; Amiell, J.
Restricted access
Text
1993Preparation and Characterization of (C6h5ch2ch2nh3)2sni4 and (C6h5ch2ch2nh3)2snbr4Papavassiliou, George C.; Koutselas, J. B.; Lagouvardos, D. J.
Metadata only
Text
1993Spectroscopic Studies of (C10h21nh3)2pbi4, (Ch3nh3)(C10h21nh3)2pb2i7, (Ch3nh3)Pbi3, and Similar CompoundsPapavassiliou, George C.; Patsis, A. P.; Lagouvardos, D. J.; Koutselas, I. B.
Restricted access
Text
1993Physical-Properties in the Normal-State of the Molecular Superconductor Kappa-(Bedt)2cu2(Cn)3Papavassiliou, George C.; Lagouvardos, D. J.; Terzis, A.; Amiell, J.; Garrigoulagrange, C.; Delhaes, P.; Hilti, B.; Pfeiffer, J.
Restricted access
Text
1994Optical and Related Properties of Some Natural 3-Dimensional and Lower-Dimensional Semiconductor SystemsPapavassiliou, George C.; Koutselas, I. B.; Lagouvardos, D. J.; Kapoutsis, J.; Terzis, A.; Papaioannou, G. J.
Metadata only
Text
1995Conducting and Superconducting Salts Based on Bedtttf and on Some Unsymmetrical TetrachalcogenafulvalenesPapavassiliou, George C.; Lagouvardos, D. J.; Terzis, A.; Raptopoulou, C. P.; Hilti, B.; Hofherr, W.; Zambounis, J. S.; Rihs, G.; Pfeiffer, J.; Delhaes, P.; Murata, K.; Fortune, N. A.; Shirakawa, N.
Restricted access
Text
1995Structural and Physical-Properties of the Organic Metal Tau-(P-(S,S)-Dmedt-Ttf)(2)(Aubr2)(1)(Aubr2)Approximate-to(0.75)Zambounis, J. S.; Pfeiffer, J.; Papavassiliou, George C.; Lagouvardos, D. J.; Terzis, A.; Raptopoulou, C. P.; Delhaes, P.; Ducasse, L.; Fortune, N. A.; Murata, K.
Restricted access
Text
1996Structural and physical properties of tau-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)(2) (AuBr2)(1)(AuBr2)(y)Papavassiliou, George C.; Lagouvardos, D. J.; Zambounis, J. S.; Terzis, A.; Raptopoulou, C. P.; Murata, K.; Shirakawa, N.; Ducasse, L.; Delhaes, P.
Metadata only
Text
1997Structural and physical properties of tau-(P-S,S-DMEDT-TTF)(2)(AuBr2)(1) (AuBr2)(0.75) and tau-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)(2) (AuBr2)(1) (AuBr2)(0.75), 2D conductorsPapavassiliou, George C.; Lagouvardos, D. J.; Koutselas, I.; Murata, K.; Graja, A.; Ducasse, L.; Ulmet, J. P.
Restricted access