Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 20 από 27  επόμενο >
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
1995Conducting and Superconducting Salts Based on Bedtttf and on Some Unsymmetrical TetrachalcogenafulvalenesPapavassiliou, George C.; Lagouvardos, D. J.; Terzis, A.; Raptopoulou, C. P.; Hilti, B.; Hofherr, W.; Zambounis, J. S.; Rihs, G.; Pfeiffer, J.; Delhaes, P.; Murata, K.; Fortune, N. A.; Shirakawa, N.
Restricted access
Text
1995Structural and Physical-Properties of the Organic Metal Tau-(P-(S,S)-Dmedt-Ttf)(2)(Aubr2)(1)(Aubr2)Approximate-to(0.75)Zambounis, J. S.; Pfeiffer, J.; Papavassiliou, George C.; Lagouvardos, D. J.; Terzis, A.; Raptopoulou, C. P.; Delhaes, P.; Ducasse, L.; Fortune, N. A.; Murata, K.
Restricted access
Text
1995Preparation and Characterization of (C6h5ch2ch2nh3)(4)Bii7-Center-Dot-H2o, (C6h5ch2ch2nh3)(3)Bibr6 and (C6h5ch2ch2nh3)(3)Bicl6Papavassiliou, George C.; Koutselas, I. B.; Terzis, A.; Raptopoulou, C. P.
Metadata only
Text
1996Structural and physical properties of tau-(EDO-S,S-DMEDT-TTF)(2) (AuBr2)(1)(AuBr2)(y)Papavassiliou, George C.; Lagouvardos, D. J.; Zambounis, J. S.; Terzis, A.; Raptopoulou, C. P.; Murata, K.; Shirakawa, N.; Ducasse, L.; Delhaes, P.
Metadata only
Text
1997A remarkable tendency of o-lithio-N-(2-lithiooxyethyl)-N-methyl-aniline to form heterocyclic derivatives by its reaction with dichiorodialkylsilanes or silicon tetrachloride. Synthesis of 2,5,1-benzoxazasilepines and of the silaspiro analogueKostas, Ioannis D.; Screttas, Constantinos G.; Raptopoulou, C. P.; Terzis, A.
Restricted access
Text
1998Some new synthetic low-dimensional semiconductors based on inorganic unitsPapavassiliou, George C.; Mousdis, George A.; Koutselas, I.; Raptopoulou, C. P.; Terzis, A.; Kanatzidis, M. G.; Axtell, E. A.
Restricted access
Text
1998Preparation, structures and optical properties of [H3N(CH2)(6)NH3]BiX5 (X = I, Cl) and [H3N(CH2)(6)NH3]SbX5 (X = I, Br)Mousdis, George A.; Papavassiliou, George C.; Terzis, A.; Raptopoulou, C. P.
Metadata only
Text
1998Preparation, structure and optical properties of [CH3SC(=NH2)NH2](3)PbI5, [CH3SC(=NH2)NH2](4)Pb2Br8 and [CH3SC(=NH2)NH2](3)PbCl5 center dot CH3SC(=NH2)NH2ClMousdis, George A.; Gionis, Vassilis; Papavassiliou, George C.; Raptopoulou, C. P.; Terzis, A.
Restricted access
Text
1999Excitonic bands in the optical absorption spectra of (Bu4N)CuBr2, (Et4N)(2)Cu2Br4, (Pr4N)(2)Cu4Br6, (Bu4N)(2)Cu2I4, (Me4N)Cu2I3, (Pr4N)(4)Ag4I8, (Me4N)Ag2I3, (Et4N)Ag2Br3, and similar compoundsPapavassiliou, George C.; Mousdis, George A.; Terzis, A.; Raptopoulou, C. P.
Metadata only
Text
1999Organic conductors of tau-phasePapavassiliou, George C.; Murata, K.; Ulmet, J. P.; Terzis, A.; Mousdis, George A.; Yoshino, H.; Oda, A.; Vignolles, D.; Raptopoulou, C. P.
Restricted access
Text
1999Preparation and characterization of [C6H5CH2NH3](2)PbI4, [C6H5CH2CH2SC(NH2)(2)](3)PbI5 and [C10H7CH2NH3]PbI3 organic-inorganic hybrid compoundsPapavassiliou, George C.; Mousdis, George A.; Raptopoulou, C. P.; Terzis, A.
Metadata only
Text
2000Some new luminescent compounds based on 4-methylbenzylamine and lead halidesPapavassiliou, George C.; Mousdis, George A.; Raptopoulou, C. P.; Terzis, A.
Metadata only
Text
2000Preparation and characterization of [H3N(CH2)(6)NH3]PbI4 and similar compounds with a layered perovskite structureMousdis, George A.; Papavassiliou, George C.; Raptopoulou, C. P.; Terzis, A.
Metadata only
Text
2001Synthesis, pH-dependent structural characterization, and solution behavior of aqueous aluminum and gallium citrate complexesMatzapetakis, M.; Kourgiantakis, M.; Dakanali, M.; Raptopoulou, C. P.; Terzis, A.; Lakatos, A.; Kiss, T.; Banyai, I.; Iordanidis, L.; Mavromoustakos, Thomas; Salifoglou, A.
Restricted access
Text
2001Pyrazino-methyl-ethylenedithio-tetrathiafulvalene, precursor of tau-phase conductorsPapavassiliou, George C.; Terzis, A.; Raptopoulou, C. P.
Metadata only
Text
2002Preparation, structure and optical properties of [CH3SC(NH2)(2)](3)SnI5, [CH3SC(NH2)(2)][HSC(NH2)(2)]SnBr4, (CH3C5H4NCH3)PbBr3, and [C6H5CH2SC(NH2)(2)](4)Pb3I10Raptopoulou, C. P.; Terzis, A.; Mousdis, George A.; Papavassiliou, George C.
Metadata only
Text
2003A new dinuclear Ti(IV)-peroxo-citrate complex from aqueous solutions. Synthetic, structural, and spectroscopic studies in relevance to aqueous titanium(IV)-peroxo-citrate speciationDakanali, M.; Kefalas, E. T.; Raptopoulou, C. P.; Terzis, A.; Voyiatzis, G.; Kyrikou, I.; Mavromoustakos, Thomas; Salifoglou, A.
Restricted access
Text
2003Synthesis and spectroscopic and structural studies of a new cadmium(II)-citrate aqueous complex. Potential relevance to cadmium(II)-citrate speciation and links to cadmium toxicityDakanali, M.; Kefalas, E. T.; Raptopoulou, C. P.; Terzis, A.; Mavromoustakos, Thomas; Salifoglou, A.
Restricted access
Text
2003Crystal structure and optical properties of 4-[4-(dimethylamino)styryl]-1-methyl-pyridinium lead tribromidePapavassiliou, George C.; Mousdis, George A.; Terzis, A.; Raptopoulou, C. P.
Metadata only
Text
2005pH-Specific aqueous synthetic chemistry in the binary cadmium(II)-citrate system. Gaining insight into cadmium(II)-citrate speciation with relevance to cadmium toxicityKefalas, E. T.; Dakanali, M.; Panagiotidis, P.; Raptopoulou, C. P.; Terzis, A.; Mavromoustakos, Thomas; Kyrikou, I.; Karliglano, N.; Bino, A.; Salifoglou, A.
Restricted access