Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 17 από 17
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
1985Bis (Diazino) Tetrathiafulvalenes and Similar Pi-DonorsPapavassiliou, George C.; Yiannopoulos, S. Y.; Zambounis, J. S.
Metadata only
Text
19863-Dimensional Conducting Solids - (Bpttf)2bf4, (Bpttf)3(Reo4)2, (Bpttf)Cl04 [Where Bpttf=Bis(Pyrazino)Tetrathiafulvalene] and Similar CompoundsUnderhill, A. E.; Kaye, B.; Papavassiliou, George C.; Yiannopoulos, S. Y.
Metadata only
Text
1986Multi-Sulfur Pi-Donors and Pi-Acceptors and a Few of Their Charge-Transfer ComplexesPapavassiliou, George C.; Zambounis, J. S.; Yiannopoulos, S. Y.
Restricted access
Text
1986Optical-Properties of Bis(Pyrazino)Tetrathiafulvalene SaltsPapavassiliou, George C.; Geserich, H. P.; Yiannopoulos, S. Y.; Zambounis, J. S.
Restricted access
Text
1986Pyrazinoethylenedithiotetrathiafulvalene - a New Unsymmetrical Pi-DonorPapavassiliou, George C.; Yiannopoulos, S. Y.; Zambounis, J. S.
Metadata only
Text
1986Nitrogen-Containing Tetrathiafulvalenes and a Few of Their Charge-Transfer ComplexesPapavassiliou, George C.; Yiannopoulos, S. Y.; Zambounis, J. S.
Restricted access
Text
1987Bis(Pyrazino)Tetrathiafulvalene and Similar Pi-DonorsPapavassiliou, George C.; Yiannopoulos, S. Y.; Zambounis, J. S.
Metadata only
Text
1987Crystal-Structures, Electrical and Optical-Properties of (Bpttf)Mbf4n, (Bpttf)Mi3n, (Pedtttf)Mbf4n, (Pedtttf)Mi3n and Similar SaltsPapavassiliou, George C.; Terzis, A.; Underhill, A. E.; Geserich, H. P.; Kaye, B.; Hountas, A.; Yiannopoulos, S. Y.
Restricted access
Text
1987Disodium 5-Cyanoisothiazoledithiolate as a Starting Material for Preparation of New Conductive SolidsPapavassiliou, George C.; Mousdis, George A.; Gionis, Vassilis; Zambounis, J. S.; Yiannopoulos, S. Y.
Metadata only
Text
1987Some New Pi-Donors - Bis(Propylene-Dithio) Tetrathiafulvalene, 4,5-Bis (Alkylthio)-1,2-Dithiolium Tetrafluorobotates and Similar CompoundsPapavassiliou, George C.; Zambounis, J. S.; Yiannopoulos, S. Y.
Metadata only
Text
1987Synthesis of Pyrazinodithiadiselenafulvalenes - New Unsymmetrical Pi-DonorsPapavassiliou, George C.; Yiannopoulos, S. Y.; Zambounis, J. S.; Kobayashi, K.; Umemoto, K.
Restricted access
Text
1988Bis(Alkylthio)Tetrathiafulvalenes and a Few of Their SaltsPapavassiliou, George C.; Zambounis, J. S.; Mousdis, George A.; Gionis, Vassilis; Yiannopoulos, S. Y.
Metadata only
Text
1988New Series of Organic Metal - Radical Salts of Unsymmetrical Donors Containing Pyrazino GroupKikuchi, K.; Kamio, H.; Saito, K.; Yiannopoulos, S. Y.; Papavassiliou, George C.; Kobayashi, K.; Ikemoto, I.
Restricted access
Text
1988Preparation and Characterization of Some 4,5-Methylenedithio-4',5'-Bis(Alkylthio)Tetrathiafulvalenes - Unsymmetrical Pi-DonorsPapavassiliou, George C.; Mousdis, George A.; Yiannopoulos, S. Y.; Zambounis, J. S.
Metadata only
Text
1988Conducting Solids Based on Some New Unsymmetrical TetraheterofulvalenesPapavassiliou, George C.; Mousdis, George A.; Yiannopoulos, S. Y.; Kakoussis, V. C.; Zambounis, J. S.
Restricted access
Text
1988Some Nitrogen-Containing Tetraheterofulvalenes and a Few of Their Conductive SaltsPapavassiliou, George C.; Gionis, Vassilis; Yiannopoulos, S. Y.; Zambounis, J. S.; Mousdis, George A.; Kobayashi, K.; Umemoto, K.
Metadata only
Text
1988Structural and Electrical-Properties of Some Cation Radical Salts Based on Edtttf, Pedtttf, and Similar Pi-DonorsTerzis, A.; Hountas, A.; Underhill, A. E.; Clark, A.; Kaye, B.; Hilti, B.; Mayer, C.; Pfeiffer, J.; Yiannopoulos, S. Y.; Mousdis, George A.; Papavassiliou, George C.
Restricted access