Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/12996
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Τίτλος : Smart ideas and common strategies for a new library concept
Δημιουργός/Ομιλητής : Leikny - Haga, Indergaard
Ιδιότητα ομιλητή: Director, Bergen Public Library, Norway
Εξειδίκευση τύπου : Διάλεξη
Οπτική παρουσίαση
Εναλλακτικός τίτλος : Έξυπνες ιδέες και κοινές στρατηγικές για ένα νέο πλαίσιο στις βιβλιοθήκες
Διοργανωτής συνάντησης : Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(ΕΚΤ)
Ημερομηνία: 2012-10-05
Γλώσσα : Αγγλικά
Μορφότυπο: mp4
Διάρκεια: 37:09
Περίληψη : Το 2009 στη Νορβηγία, μια νέα Λευκή Βίβλος περιγράφει τις βιβλιοθήκες ως κέντρα γνώσης, σημεία συνάντησης και πολιτιστικούς χώρους σε μια ψηφιακή εποχή. Η νέα έννοια για τις βιβλιοθήκες λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης, ώστε να διευκολύνει τη μάθηση και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης. Γίνονται προσπάθειες να αναπτυχθεί ένα νέο πλαίσιο για τις βιβλιοθήκες, που θα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ενώ ένας από τους βασικούς στόχους των βιβλιοθηκών εξακολουθεί να είναι η προώθηση της ανάγνωσης και η παροχή κινήτρων προς τους χρήστες κάθε ηλικίας να συμμετέχουν σε διαφόρων ειδών αναγνωστικές δραστηριότητες. Το 2012, με τροποποίηση της νομοθεσίας για τις δημόσιες βιβλιοθήκες, τονίζεται ο ρόλος τους ως πολιτιστικά σημεία συνάντησης. Στις Βόρειες Χώρες διακρίνουμε μια αλλαγή στη συμπεριφορά των χρηστών των δημοσίων βιβλιοθηκών και αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι βιβλιοθήκες διαμορφώνουν τις υπηρεσίες τους. Η παραδοσιακή δραστηριότητα των δημοσίων βιβλιοθηκών, δηλαδή ο δανεισμός φυσικών αντικειμένων, έχει την τάση να μειώνεται. Οι χρήστες χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη με διαφορετικούς τρόπους, οι μισοί μάλιστα κάνουν χρήση του φυσικού χώρου της βιβλιοθήκης χωρίς να δανείζονται βιβλία. Έχουμε κάνει έρευνες προκειμένου να βρούμε ποιοι είναι οι χρήστες μας και πώς χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη. Οι βιβλιοθήκες αναδεικνύονται όλο και περισσότερο ως χώροι, στους οποίους οι διαφορές (όπως για παράδειγμα αυτές μεταξύ ομάδων ή ανάμεσα σε αυτούς που έχουν ψηφιακές ικανότητες και σε αυτούς που δεν έχουν) παρακάμπτονται. Οι δημόσιες βιβλιοθήκες μπαίνουν στο προσκήνιο ως βασικοί εταίροι της τοπικής αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια να γεφυρωθούν οι κοινωνικές διαφορές. Η εισήγηση θα παρουσιάσει ορισμένες εμπειρίες, οι οποίες προβάλλουν τις προοπτικές που έχουν οι δημόσιες βιβλιοθήκες, καθώς και δράσεις που βοηθούν στο να αποδειχθεί το πώς οι δημόσιες βιβλιοθήκες συμβάλλουν σε διαφόρων ειδών προγράμματα, αναδεικνύοντας την αξία τους στην τοπική κοινωνία. Θα δώσει έμφαση στις ανάγκες των σημερινών χρηστών και θα παρουσιάσει εμπειρίες, που προέκυψαν από δικτύωση μεταξύ βιβλιοθηκών, αλλά και συνεργασίες ανάμεσα σε βιβλιοθήκες και άλλους τοπικούς εταίρους, προκειμένου να επιτευχθεί η παροχή καλύτερων υπηρεσιών και η πιο αποτελεσματική χρήση του υλικού των βιβλιοθηκών.
In Norway a new white paper on libraries passed in 2009 describing libraries as knowledge commons, meeting places and cultural arenas in a digital age. The new library concept takes in account the challenges from the knowledge society, to facilitate learning and give inspiration. There are efforts to develop a new library concept aiming at all citizens, and one of the libraries core missions is still to promote reading and motivate their users in all ages to different kind of reading activities. In 2012 the act about public libraries is changed in a way to highlight public libraries mission as cultural meeting-places. We can see a change in user behavior in our public libraries all the Nordic countries. This influences developments within library services. There is a tendency to a fall-off in the use of the classic core activity in the public libraries: the loan of physical materials. Patrons use the library in other ways, a figure of half of the users in physical libraries use the library without borrowing books. And we have made surveys to find out who are our users, and how did they use the library. Libraries are increasingly being featured as a place where differences can be eroded, for example differences between groups within the population and between those who have digital competence and those who do not. There is political limelight for public libraries as key partners for the local governments for help to bridge social divides. The paper will present some experiences that highlight the potentials of the public libraries, projects to help evidence how public libraries contribute to diverse agendas and demonstrate their value to the community. It will focus the needs of the library users of today and present experiences of networking between libraries, and among libraries and other local partners to get better library services and to use the libraries' resources more efficiently.
Όνομα εκδήλωσης: 8ο Διεθνές συνέδριο: Έξυπνες ιδέες, ελκυστικές βιβλιοθήκες - 8th International conference: Smart ideas, attractive libraries
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης : 2012-10-05
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης : 2012-10-06
Τόπος εκδήλωσης: Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας", Bασιλέως Κωνσταντίνου 48)
Θεματική κατηγορία: [EL] Βιβλιοθήκες (Γενικά)[EN] Libraries (General)semantics logo
[EL] Βιβλιοθηκονομία. Επιστήμη της πληροφόρησης[EN] Library Science. Information Sciencesemantics logo
[EL] Πολιτισμός[EN] Culturesemantics logo
[EL] Τεχνολογία[EN] Technologysemantics logo
[EL] Εκπαίδευση[EN] Educationsemantics logo
[EL] Επιστήμη[EN] Sciencesemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Δημόσιες βιβλιοθήκες
Γνώση
Καινοτομία
Κοινωνία
Διαδίκτυο
Ψηφιοποίηση
Συνεργασία
Νορβηγία
Public libraries
Knowledge
Innovation
Society
Internet
Digitization
Collaboration
Norway
Είναι μέρος του : 8ο Διεθνές συνέδριο: Έξυπνες ιδέες, ελκυστικές βιβλιοθήκες: 1η Συνεδρίαση
Σημειώσεις: Στο τέλος της ομιλίας ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση μεταξύ του κοινού και της ομιλήτριας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΣελίδεςΜέγεθοςΜορφότυποςΈκδοσηΆδεια
Leikny Haga Indergaard.pdf3.36 MBAdobe PDF-ccbyncndThumbnail
Δείτε/ανοίξτε