Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/13550
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Τίτλος : Διεθνές συνέδριο: Ανοικτή πρόσβαση @ ΕΚΤ: Αναπτύσσοντας κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτόμο χρήση της δημόσιας και επιστημονικής πληροφορίας
Εξειδίκευση τύπου : Εκδήλωση
Εναλλακτικός τίτλος : International conference: Open access @ ΕΚΤ: Towards common european policies for innovative reuse of public sector & scientific information
Διοργανωτής συνάντησης : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Ημερομηνία: 2013-10
Γλώσσα : Ελληνικά
Αγγλικά
Περίληψη : Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει στην Αθήνα (16-18 Οκτωβρίου 2013) το Διεθνές Συνέδριο "Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ - Αναπτύσσοντας κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτόμο χρήση ης δημόσιας και επιστημονικής πληροφορίας", το τρίτο κατά σειρά ενός κύκλου διεθνών συνεδρίων με αντικείμενο την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική γνώση. Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στις σημαντικές εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια για την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα και το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων. Οι εξελίξεις αυτές υποστηρίζονται από πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το «Ψηφιακό Θεματολόγιο 2020», η «Κοινοτική Οδηγία για την Περαιτέρω Χρήση της Δημόσιας Πληροφορίας» και η «Σύσταση της Επιτροπής για την Πρόσβαση στην Επιστημονική Πληροφορία και τη Διαφύλαξή της». Η ενίσχυση του διαμοιρασμού και της απρόσκοπτης επάναχρησης των αποτελεσμάτων της δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας και των δημόσιων δεδομένων αναμένεται να συντελέσει καταλυτικά στην αντιμετώπιση των μεγάλων περιβαλλοντικών, ενεργειακών και κοινωνικών προκλήσεων της εποχής μας, να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στα κράτη μέλη και να συμβάλει στην καινοτομία. Το συνέδριο αποτελεί σημείο συνάντησης για ειδικούς σε θέματα Ανοικτής Πρόσβασης, για εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στη χάραξη πολιτικών έρευνας, για ερευνητές, για φοιτητές, καθώς και για όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το συνέδριο χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες, η πρώτη αφορά την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα και η δεύτερη είναι το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου MedOANet. Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα, 16 Οκτωβρίου Η πρώτη ενότητα του συνεδρίου (16 Οκτωβρίου) εστιάζει στις διεθνείς και εγχώριες πολιτικές και πρωτοβουλίες γύρω από τα Ανοικτά Δεδομένα, την ανοικτή διακυβέρνηση και τις σχετικές με την Ανοικτή Πρόσβαση δράσεις στην Ελλάδα. Όσον αφορά την ανοικτή διακυβέρνηση, το συνέδριο εξετάζει τη σημασία της απελευθέρωσης δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και τη συμμετοχή της χώρας στην πρωτοβουλία Open Government Partnership (OGP), την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και τον κεντρικό διαδικτυκό τόπο για τα ανοικτά δεδομένα στην Ελλάδα data.gov.gr. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι κεντρικές εθνικές πολιτικές και έργα στο χώρο των ανοικτών δεδομένων, της ανοικτής έρευνας και επιστήμης. Τέλος παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών που σχετίζονται με τη χρήση ανοικτών δεδομένων ως μέσου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της διαφάνεια και τη συμμετοχή του πολίτη στη δράση της δημόσιας διοίκησης. Το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου MedOANet, 17-18 Οκτωβρίου Η δεύτερη ενότητα (17-18 Οκτωβρίου) περιλαμβάνει το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου MedOANet (www.medoanet.eu ). Το έργο συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και προωθεί την εφαρμογή εθνικών πολιτικών στα κράτη της Μεσογείου για την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία. Πέρα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, το συνέδριο προσφέρει το βήμα για συζήτηση της εφαρμογής πολιτικών της ανοικτής πρόσβασης από φορείς χρηματοδότησης έρευνας και φορείς διεξαγωγής έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλύοντας καλές πρακτικές με στόχο την μεταφορά της σχετικής γνώσης σε φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τέλος, το συνέδριο προσφέρει το βήμα για τη συζήτηση του ρόλου που έχει η ανοικτή πρόσβαση στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εμπλεκομένων στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως το European University Association, το League of European Research Universities και το Science Europe. Το πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου περιλαμβάνει παρουσιάσεις από καταξιωμένες προσωπικότητες του χώρου και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμοδίων φορέων χάραξης πολιτικής, μεγάλων φορέων χρηματοδότησης και φορέων έρευνας από την Ελλάδα και την Ευρώπη που εμπλέκονται στη διαδικασία διαμόρφωσης και υλοποίησης πολιτικών ανοικτής πρόσβασης και περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας. Στο συνέδριο θα απευθύνει βιντεοσκοπημένο μήνυμα η Επίτροπος Έρευνας Máire Geoghegan-Quinn.
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης : 2013-10-16
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης : 2013-10-18
Τόπος εκδήλωσης: Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα, Bασ. Κωνσταντίνου 48)
Θεματική κατηγορία: [EL] Επιστήμη[EN] Sciencesemantics logo
[EL] Τεχνολογία[EN] Technologysemantics logo
[EL] Πληροφορική[EN] Information technologysemantics logo
[EL] Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης[EN] Management information systemssemantics logo
[EL] Οικονομική ανάπτυξη, σχεδιασμός[EN] Economic growth, development, planningsemantics logo
[EL] Πολιτισμός[EN] Culturesemantics logo
[EL] Πνευματική Ιδιοκτησία[EN] Intellectual propertysemantics logo
[EL] Εκπαίδευση[EN] Educationsemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Καινοτομία
Έρευνα
Ανοικτή πρόσβαση
Ανοικτά δεδομένα
Ανοικτή διακυβέρνηση
Δημόσια δεδομένα
Δημόσια διοίκηση
Εθνικό Σχέδιο Δράσης
Διαύγεια
Επιχειρηματικότητα
Χρηματοδότηση
Innovation
Research
Open access
Open data
Open governance
Public data
Public policy
National Action Plan
Transparency
Entrepreneurship
Funding
Mediterranean Open Access Network (MedOANet)
Αποτελείται από : Τελικό συνέδριο του MedOANet, 2ο Μέρος, 3η Εκδήλωση
Η Ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα, 1η Εκδήλωση
Τελικό συνέδριο του MedOANet, 1ο Μέρος, 2η Εκδήλωση
Σημειώσεις: Το Διεθνές Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Mediterranean Open Access Network (MedOANet)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.