Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/14457
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Τίτλος : Ενημερωτική ημερίδα για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020
Δημιουργός/Ομιλητής : Moller, Morten
Γογγολίδης, Βασίλης
Αγιοβλασίτης, Ηρακλής
Ναυπλιώτης, Αλέξανδρος
Ιδιότητα ομιλητή: DG Connect, European Commission and Information and Communication Technologies (ICT) Programme coordination Unit
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) / Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού και Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος για το πρόγραμμα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Δρ., Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής, Information and Communication Technologies (ICT) and Future and Emerging Technologies (FET)
Δρ., Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Εξειδίκευση τύπου : Εκδήλωση
Διοργανωτής συνάντησης : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
Παραγωγός : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT)
Ημερομηνία: 2014-12-01
Γλώσσα : Ελληνικά
Αγγλικά
Μορφότυπο: mp4
Περίληψη : Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) της ΕΕ, σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020". Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μέσω του προγράμματος "Ορίζοντας 2020". Με το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", που αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία κατά την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ στοχεύει να επενδύσει περαιτέρω στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ, υποστηρίζοντας δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη των ΤΠΕ στους τομείς της επιστήμης, της βιομηχανίας και των κοινωνικών προκλήσεων. Η χρηματοδότηση υποστηρίζει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ικανότητας διαμόρφωσης και ελέγχου των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα των ΤΠΕ, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα αιτήματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Morten Møller, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών" και τις προκηρύξεις του έτους 2015 στους διαφορετικούς πυλώνες του προγράμματος "Ορίζοντας 2020". Οι Εθνικοί Εκπρόσωποι του προγράμματος "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών" θα παρουσιάσουν τις θέσεις της Ελλάδας για τα συγκεκριμένο πρόγραμμα στο πλαίσιο της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θα παρουσιάσει στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών του 7ου ΠΠ και στις πρώτες προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020, όπως προκύπτουν από τις σχετικές εκδόσεις και τις βιβλιομετρικές μελέτες του οργανισμού, καθώς και από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι νέες απαιτήσεις Ανοικτής Πρόσβασης στον Ορίζοντα 2020. Η ημερίδα θα διεξαχθεί στα ελληνικά και αγγλικά. Ειδικότερα, η ομιλία του κ. Μ. Møller θα διεξαχθεί στα αγγλικά και δεν θα διατίθεται ταυτόχρονη διερμηνεία.
Τόπος εκδήλωσης: Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, (Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας", Bασ. Κωνσταντίνου 48)
Θεματική κατηγορία: [EL] Τεχνολογία[EN] Technologysemantics logo
[EL] Πληροφορική[EN] Information technologysemantics logo
[EL] Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης[EN] Management information systemssemantics logo
[EL] Επιστήμη[EN] Sciencesemantics logo
[EL] Βιομηχανία[EN] Industrysemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Έρευνα
Καινοτομία
Αριστεία
Χρηματοδότηση
Επιχειρηματικότητα
Κοινωνία
Ευφυής εξειδίκευση
Έξυπνη εξειδίκευση
Ανοικτή πρόσβαση
Υποβολή πρότασης
Υπηρεσίες Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Εθνικό Σημείο Επαφής
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ο ΠΠ)
Ορίζοντας 2020
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Horizon 2020
Information and Communication Technologies (ICT)
Enterprise Europe Network-Hellas
Αποτελείται από : Οι ελληνικές προτεραιότητες για τις ΤΠΕ στο πλαίσιο της ευφυούς εξειδίκευσης: 2014-2020
Οι απαιτήσεις ανοικτής πρόσβασης στον Ορίζοντα 2020
ICT in HORIZON 2020: Workprogramme 2015: Information and Communication Technologies in the EU framework programme for research and innovation / Tips for writing a successful proposal in H2020
Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της έρευνας & της καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή σε ΤΠΕ στο 7ο ΠΠ και στον Ορίζοντα 2020
Σημειώσεις: Συντονιστής εκδήλωσης: Αγιοβλασίτης, Ηρακλή, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Στο τέλος κάθε ομιλίας ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση μεταξύ του κοινού και των ομιλητή
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.