Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/14541
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Τίτλος : Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στον Ορίζοντα 2020
Δημιουργός/Ομιλητής : Κουγιώνας, Βασίλειος
Κοτρωνάρος, Αλέξανδρος
Καρέλλας, Σωτήριος
Παππά, Αλίκη
Σιαμπέκου, Χριστιάνα
Μπαλαμπάνης, Παναγιώτης
Γυπάκης, Αντώνιος
Χριστοφιλόπουλος, Επαμεινώνδας
Ιδιότητα ομιλητή: Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ, Εμπειρογνώμονας της Κοινωνικής Πρόκλησης 3 "Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια"
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπεύθυνη της Πλατφόρμας Καινοτομίας της ΓΓΕΤ για την Ενέργεια
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κοινωνικής Πρόκλησης 3 "Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια"
Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Αναπλ. Εθνικός Εκπρόσωπος της Κοινωνικής Πρόκλησης 5 «Κλιματική δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών» και Υπεύθυνος της Πλατφόρμας Καινοτομίας της ΓΓΕΤ για το Περιβάλλον και την Βιώσιμη Ανάπτυξη
Δίκτυο Πράξη, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κοινωνικής Πρόκλησης 5 "Κλιματική δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών"
Εξειδίκευση τύπου : Εκδήλωση
Διοργανωτής συνάντησης : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Δίκτυο Πράξη
Παραγωγός : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Ημερομηνία: 2015-01-12
Γλώσσα : Ελληνικά
Μορφότυπο: mp4
Περίληψη : Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τους τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος μέσω του προγράμματος "Ορίζοντας 2020", καθώς και μέσω των εθνικών προγραμμάτων που θα προκηρυχθούν από την ΓΓΕΤ στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3). Στη στρατηγική αυτή περιλαμβάνονται και δράσεις σε συνέργεια/συμπληρωματική χρηματοδότηση μεταξύ του Ορίζοντα 2020 και των διαρθρωτικών ταμείων 2014-2020. Με το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", που αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία κατά την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ θα επενδύσει περαιτέρω στην Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας σχετικές δράσεις που προωθούν την ανάπτυξη στους τομείς της επιστήμης, της βιομηχανίας και των κοινωνικών προκλήσεων. Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζουν τα προγράμματα "Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια" και "Κλιματική δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών" και τις προκηρύξεις του έτους 2015 στους διαφορετικούς πυλώνες του προγράμματος "Ορίζοντας 2020". Οι Εθνικοί Εκπρόσωποι των δυο προγραμμάτων παρουσιάζουν τις θέσεις της Ελλάδας για τα συγκεκριμένα προγράμματα. Εκπρόσωποι της ΓΓΕΤ και συγκεκριμένα οι συντονιστές από τις τεχνολογικές πλατφόρμες της ΓΓΕΤ για την ενέργεια και το περιβάλλον παρουσιάζουν τους επιμέρους τομείς προτεραιότητας και την στρατηγική χρηματοδότησης αυτών των τομέων (RIS3). Η στρατηγική θα υποβληθεί για έγκριση στην Ε. Επιτροπή τον Μάρτιο του 2015. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο, όπως προκύπτουν από τις σχετικές εκδόσεις και τις βιβλιομετρικές μελέτες του οργανισμού, καθώς και από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas. Το δίκτυο πράξη παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στον τομέα περιβάλλον του 7ου Προγράμματος Πλαισίου ΕΤΑ, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει ως Εθνικό Σημείο Επαφής και ως μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas).
Τόπος εκδήλωσης: Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"
Θεματική κατηγορία: [EL] Βιομηχανία[EN] Industrysemantics logo
[EL] Δημόσια οικονομικά[EN] Public financesemantics logo
[EL] Τεχνολογία (Γενικά)[EN] Technology (General)semantics logo
[EL] Επιστήμες περιβάλλοντος[EN] Environmental sciencessemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Ορίζοντας 2020
Υποβολή Προτάσεων
Χρηματοδότηση
Αριστεία
Horizon 2020
Ενέργεια
Περιβάλλον
Αποτελείται από : Η ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις της ενέργειας στον Ορίζοντα 2020
Παρουσίαση της νέας προκήρυξης της θεματικής προτεραιότητας "Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια"
Οι υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ στον τομέα του Περιβάλλοντος
Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον
Παρουσίαση της νέας προκήρυξης της θεματικής προτεραιότητας "Κλιματική δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών"
Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας – Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο στον τομέα της ενέργειας
Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Ενέργεια στο πλαίσιο της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Σημειώσεις: Συντονίστρια Α΄Μέρους: Σιαμπέκου, Χριστιάνα - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κοινωνικής Πρόκλησης 3 "Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια"
Συντονιστής Β' Μέρους: Χριστοφιλόπουλος, Επαμεινώνδας - Δίκτυο Πράξη, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κοινωνικής Πρόκλησης 5 "Κλιματική δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών"
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.