Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/15616
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Εξειδίκευση τύπου : Κεφάλαιο σε πρακτικά συνεδρίου
Τίτλος: Ο συσσωρευτής SearchCulture.gr: μια προσέγγιση για την ανάδειξη του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου
Δημιουργός/Συγγραφέας: Παπανότη, Αγάθη
[EL] Γεωργιάδης, Χάρης[EN] Georgiadis, Harissemantics logo
Καμάτσος, Παρασκευάς
[EL] Χαρδούβελη, Δέσποινα[EN] Hardouveli, Despinasemantics logo
[EL] Σαχίνη, Εύη[EN] Sachini, Evisemantics logo
Ημερομηνία: 2017-11
Γλώσσα: Ελληνικά
Περίληψη: Το σύστημα Συσσώρευσης Περιεχομένου και Ενιαίας Αναζήτησης SearchCulture.gr είναι ένας συσσωρευτής περιεχομένου (aggregator) συνοδευόμενος από μία ανοικτή διαδικτυακή πύλη που προσφέρει ενιαία αναζήτηση και πρόσβαση σε ελληνικό ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο παραγόμενο από έγκριτους φορείς. Η διαδικασία συσσώρευσης περιλαμβάνει τον έλεγχο του περιεχομένου, την συλλογή ή τη δημιουργία αρχείων προεπισκόπησης, τη μετάπτωση των μεταδεδομένων στο σχήμα που χρησιμοποιείται εσωτερικά, τον εμπλουτισμό των μεταδεδομένων με σημασιολογικές παραπομπές ή με επιπρόσθετη πληροφορία και τη διάθεσή τους ως ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα. H διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του έργου «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου». Αρχικά εντάχθηκε το υλικό των φορέων των Προσκλήσεων 31 και 31.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η συλλογή του περιεχομένου πραγματοποιείται από το σύστημα Harvester, ένα αυτόνομο σύστημα συγκομιδής μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων. Το περιεχόμενο υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας από την υπηρεσία πιστοποίησης και ελέγχου προδιαγραφών περιεχομένου Validator, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα, η συμμόρφωση με πρότυπα περιγραφής μεταδεδομένων και η ποιότητα των ψηφιακών αρχείων. Το ΕΚΤ εμπλουτίζει το περιεχόμενο που συσσωρεύεται στο SearchCulture.gr με συνδέσμους σε καθιερωμένα λεξιλόγια και το ομογενοποιεί, μέσω του Συστήματος Λεξιλογίων και Σημασιολογικού Εμπλουτισμού semantics.gr. Ο εμπλουτισμός και η ομογενοποίηση των μεταδεδομένων σε πρώτη φάση αφορά τους τύπους και τη χρονολογική πληροφορία του υλικού. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας επέτρεψε την ανάπτυξη προηγμένης πολυγλωσσικής αναζήτησης και πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένης της ιεραρχικής πλοήγησης σε τύπους και ιστορικές περιόδους, της εφαρμογής φίλτρων αποτελεσμάτων για τύπους, χρονικά διαστήματα και ιστορικές περιόδους, και της πλοήγησης μέσω νέφους ετικετών και μιας διαδραστικής χρονογραμμής. Σε κάθε καρτέλα τεκμηρίου υπάρχουν σύνδεσμοι ανακατεύθυνσης στον ιστότοπο του παρόχου, στον ιστότοπο της συλλογής και στην πρωτότυπη καρτέλα τεκμηρίου αυξάνοντας έτσι την επισκεψιμότητα τους. Τέλος, το περιεχόμενο, σε συμφωνία με τους πάροχους φορείς, τροφοδοτεί την ευρωπαϊκή πολιτιστική ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana.
Όνομα εκδήλωσης: 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης : 2017-11-15
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης : 2017-11-16
Τόπος εκδήλωσης: Θεσσαλονίκη
Θεματική Κατηγορία: [EL] Βιβλιοθηκονομία. Επιστήμη της πληροφόρησης[EN] Library Science. Information Sciencesemantics logo
[EL] Ηλεκτρονικές πληροφοριακές πηγές[EN] Electronic information resourcessemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Συσσωρευτής
Ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα
Ψηφιακός πολιτισμός
Διαλειτουργικότητα
Σημασιολογικός εμπλουτισμός
Τοπική Κάλυψη: Ελλάδα
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): Ναι
Σημειώσεις: Κατάσταση τεκμηρίου: Μη Δημοσιευμένο
Document status: Not published
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.