Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/16258
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Τίτλος : Enhancing gender equality and the gender dimension in research and innovation: Training event for policy makers
Δημιουργός/Ομιλητής : Tympas, Aristotle
Angelaki, Marina
Wroblewski, Angela
Puy, Ana
Anagnostou, Dia
Papalexandri, Nancy
Maes, Katrien
Loukidou, Katerina
Chrobak-Tatara, Magdalena
Ιδιότητα ομιλητή: Professor, National and Kapodistrian University of Athens and President, Scientific Council / National Documentation Centre (EKT)
National Documentation Centre (EKT)
Institute of Advanced Studies, Austria
Ministry of Science, Innovation and Universities, Spain
Senior Research Fellow, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Greece
Professor, Athens University of Economics and Business and President, Greek Association of University Women
League of European Research Universities (LERU)
General Secretariat for Gender Equality, Greece
Ministry of Science and Higher Education, Poland
Εξειδίκευση τύπου : Εκδήλωση
Εναλλακτικός τίτλος : Εκδήλωση «Ενισχύοντας την ισότητα των φύλων και τη διάσταση του φύλου στην έρευνα και την καινοτομία»
Διοργανωτής συνάντησης : National Documentation Centre (EKT)
Παραγωγός : National Documentation Centre (EKT)
Ημερομηνία: 2019-06-20
Γλώσσα : Αγγλικά
Μορφότυπο: mp4
Περίληψη : The event will provide a forum for dialogue and exchange of experiences and best practices on gender equality. In particular, the event will explore issues such as the design, implementation and monitoring of gender equality policies and plans in research performing and research funding organisations, the role of research funders in integrating the gender dimension in research and innovation. The participation of representatives of European organisations during the round-table discussion will provide the opportunity for exploring avenues for strengthening further the gender dimension at EU level. The event targets representatives from research performing and research funding organisations, representatives from bodies whose work focuses on gender equality, gender equality experts and scholars and young researchers.
Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GENDERACTION, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της ισότητας των φύλων και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εκδήλωση προσφέρει ένα πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών σε θέματα ισότητας φύλων. Ειδικότερα, η εκδήλωση εξετάζει ζητήματα όπως ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η παρακολούθηση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε φορείς και χρηματοδότες έρευνας, ο ρόλος των χρηματοδοτών έρευνας στην ενσωμάτωση της διάσταση του φύλου στην έρευνα και την καινοτομία. Τέλος, η στρογγυλή τράπεζα με τη συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανισμών αποτελεί ευκαιρία για την περαιτέρω διερεύνηση τρόπων και εργαλείων για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και χρηματοδοτών έρευνας, σε στελέχη φορέων που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων και την έρευνα, σε εμπειρογνώμονες που εξειδικεύονται σε θέματα φύλου και σε νέους ερευνητές.
Τόπος εκδήλωσης: Athens, National Hellenic Research Foundation, Auditorium "Leonidas Zervas"
Θεματική κατηγορία: [EL] Κοινωνικές επιστήμες[EN] Social Sciencessemantics logo
[EL] Πολιτικές Επιστήμες[EN] Political Sciencessemantics logo
[EL] Εκπαίδευση[EN] Educationsemantics logo
[EL] Τεχνολογία[EN] Technologysemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Gender equality
Research
Innovation
Funding
EU programmes
Horizon 2020
GENDERACTION
Ισότητα φύλων
Έρευνα
Καινοτομία
Χρηματοδότηση
Ευρωπαϊκά προγράμματα
Ορίζοντας 2020
Αποτελείται από : Round table: Moving forward with gender equality in the European Research Area - Chalenges and opportunies
Designing a gender equality plan in a research institute: Lessons learnedfrom the TARGET project
Women faculty members in greek universities
The GenderAction project: Gender equality in the ERA community
Gender equality in the European Research ERA (ERA): Key findings from the GenderAction benchmarking exercise
Welcome speech by the President of Scientific Council of the National Documentation Centre (EKT)
How the State Research Agency (AEI) in Spain supports the integration of sex/gender analysis into research
Σημειώσεις: Moderator: Angelaki, Marina (National Documentation Centre) and Souyioultzoglou, Irakleitos (National Documentation Centre)
Συντονιστές εκδήλωσης: Αγγελάκη, Μαρίνα (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) και Σουγιουλτζόγλου, Ηράκλειτος (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.