Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/16496
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Τίτλος : Ημερίδα για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο Ε&ΤΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2013)
Δημιουργός/Ομιλητής : Βασιλάκος, Χρήστος
Βασιλάκος, Χρήστος
Koutrokoi, Maria
Τζένου, Γεωργία
Ιδιότητα ομιλητή: Δρ., Σύμβουλος Έρευνας, Μόνιμη Εθνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) / Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Δρ., Σύμβουλος Έρευνας, Μόνιμη Εθνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) / Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Hellenic National Contact Point of Information and Communications Technology (ICT), IDEAS and Research Infrastructures Programmes, Department for Strategy, Planning and Development, Technical Manager of EU Projects
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Εξειδίκευση τύπου : Εκδήλωση
Διοργανωτής συνάντησης : Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΑ) / Επιτροπή Ερευνών / Γραφείο Διαμεσολάβησης
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Ημερομηνία: 2007-03-23
Γλώσσα : Ελληνικά
Αγγλικά
Περίληψη : Στόχος της εκδήλωσης, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ είναι η ορθή και πλήρης πληροφόρηση της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της περιφέρειας του Β. Αιγαίου. Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο αποτελεί το κύριο μέσο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε όλους σχεδόν τους επιστημονικούς τομείς για την περίοδο 2007-2013. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 53,2 δισ. ευρώ. Kύριος ομιλητής της ημερίδας θα είναι ο Δρ Χρήστος Βασιλάκος, εκπρόσωπος της Μόνιμης Εθνικής Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ, ο οποίος θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες του 7ου ΠΠ, τα μέσα υλοποίησης και τους κανόνες συμμετοχής. Επιπλέον, θα παρουσιάσει το Ειδικό Πρόγραμμα "Συνεργασία", που δίνει τη δυνατότητα σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε διακρατικές ερευνητικές συνεργασίες, τεχνολογικές πλατφόρμες, από κοινού τεχνολογικές πρωτοβουλίες, δράσεις για το συντονισμό μη κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοβουλίες διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας. Οι εκπρόσωποι του ΕΚΤ θα παρουσιάσουν επιπλέον και τα Ειδικά Προγράμματα "Ιδέες" & "Ικανότητες" και, ειδικότερα, τις περιοχές Ερευνητικές Υποδομές, Περιφέρειες της Γνώσης και Ερευνητικό Δυναμικό, τα οποία στοχεύουν στη δημιουργία περιφερειακών "συσπειρώσεων με γνώμονα την έρευνα" με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και περιφερειακές αρχές, στην αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού, μέσω της ενίσχυσής του σε περιφέρειες σύγκλισης και σε εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στη βελτιστοποίηση της χρήσης και αναβάθμιση των σημαντικότερων υποδομών έρευνας
Τόπος εκδήλωσης: Μυτιλήνη Λέσβου (Αίθουσα συνεδρίων Επιμελητηρίου Λέσβου)
Θεματική κατηγορία: [EL] Τεχνολογία[EN] Technologysemantics logo
[EL] Επιστήμη[EN] Sciencesemantics logo
[EL] Εκπαίδευση[EN] Educationsemantics logo
[EL] Κοινωνικές επιστήμες[EN] Social Sciencessemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Ακαδημαϊκή κοινότητα
Ερευνητική κοινότητα
Επιχειρηματική κοινότητα
Χρηματοδότηση
Έρευνα
Υποδομή
Τεχνολογική ανάπτυξη
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (Ε&ΤΑ)
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ο ΠΠ)
Ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία"
Ειδικό πρόγραμμα "Ιδέες"
Ειδικό πρόγραμμα "Ικανότητες"
Βόρειο Αιγαίο
Αποτελείται από : Εθνικό σημείο επαφής για τα προγράμματα Περιφέρειες της Γνώσης, Ερευνητικό Δυναμικό
Short introduction to IDEAS programme
7ο Πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013): Μηχανισμοί χρηματοδότησης κανόνες συμμετοχής
7ο Πρόγραμμα πλαίσιο (2007-2013): Ειδικό πρόγραμμα "Συνεργασία"
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.