Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/16497
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Τίτλος : Ημερίδα για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας της ΕΕ (2007-2013): Προγράμματα/ερευνητικές περιοχές, μέσα υλοποίησης και υποστηρικτικές δράσεις
Δημιουργός/Ομιλητής : Kastrinos, Nikos
Kastrinos, Nikos
Koutrokoi, Maria
Τζένου, Γεωργία
Βασιλάκος, Χρήστος
Ιδιότητα ομιλητή: Unit L1 / Coordination and Horizontal Aspects / European Commission
Unit L1 / Coordination and Horizontal Aspects / European Commission
Hellenic National Contact Point of Information and Communications Technology (ICT), IDEAS and Research Infrastructures Programmes, Department for Strategy, Planning and Development, Technical Manager of EU Projects
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Δρ., Σύμβουλος Έρευνας, Μόνιμη Εθνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) / Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
Εξειδίκευση τύπου : Εκδήλωση
Διοργανωτής συνάντησης : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Ημερομηνία: 2007-03-29
Γλώσσα : Ελληνικά
Αγγλικά
Περίληψη : Στόχος της εκδήλωσης είναι η ορθή και πλήρης πληροφόρηση της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Το 7ο ΠΠ είναι το κύριο μέσο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε όλους σχεδόν τους επιστημονικούς τομείς για την περίοδο 2007-2013. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 53,2 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν το προγράμματα "Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορίας (ICT)" και "Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SSH)" (Ειδικό Πρόγραμμα "Συνεργασία"), καθώς και το Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες", το οποίο υλοποιείται για πρώτη φορά σε ΠΠ, και αφορά τη βασική και αναδυόμενη έρευνα. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν τα προγράμματα "Ερευνητικές Υποδομές", "Περιφέρειες της Γνώσης" και "Ερευνητικό Δυναμικό" (Ειδικό Πρόγραμμα "Ικανότητες")
Τόπος εκδήλωσης: Θεσσαλονίκη (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αμφιθέατρο Τελετών)
Θεματική κατηγορία: [EL] Τεχνολογία[EN] Technologysemantics logo
[EL] Επιστήμη[EN] Sciencesemantics logo
[EL] Εκπαίδευση[EN] Educationsemantics logo
[EL] Κοινωνικές επιστήμες[EN] Social Sciencessemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Γνώση
Χρηματοδότηση
Τεχνολογική ανάπτυξη
Ακαδημαϊκή κοινότητα
Ερευνητική κοινότητα
Επιχειρηματική κοινότητα
Ειδικό Πρόγραμμα "Συνεργασία"
Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες"
Ειδικό Πρόγραμμα "Ικανότητες"
Πρόγραμμα "Ερευνητικές Υποδομές"
Πρόγραμμα "Περιφέρειες της Γνώσης"
Πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό"
Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορίας
Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Information and Communication Technologies (ICT)
Socio-economic Sciences and Humanities (SSH)
Αποτελείται από : Short introduction to IDEAS programme
7ο Πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης (2007-2013): Οικοδομώντας την Ευρώπη της γνώσης
Socio-Economic Sciences and Humanities: First call for proposals
Building a Europe of knowledge: Towards the seventh framework programme 2007 - 2013
Εθνικό σημείο επαφής για τα προγράμματα Περιφέρειες της Γνώσης, Ερευνητικό Δυναμικό
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.