Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/18284
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Εξειδίκευση τύπου : Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό
Τίτλος: Controlled chemical functionalization toward 3D-2D carbon nanohorn-MoS2 heterostructures with enhanced electrocatalytic activity for protons reduction
Δημιουργός/Συγγραφέας: Kagkoura, Antonia
Arenal, Raul
[EL] Ταγματάρχης, Νίκος[EN] Tagmatarchis, Nikossemantics logo
Εκδότης: John Wiley & Sons, Ltd
Ημερομηνία: 2021-10
Γλώσσα: Αγγλικά
ISSN: 1616-301X
1616-3028
DOI: 10.1002/adfm.202105287
Περίληψη: The realization of novel heterostructures arising from the combination of nanomaterials is an effective way to modify their physicochemical and electrocatalytic properties, giving them enhanced characteristics stemming from their individual constituents. Interfacing carbon nanohorns (CNHs) possessing high porosity, large specific surface area, and good electrical conductivity, with MoS2 owning multiple electrocatalytic active sites but lacking significant conductivity, robust interactions, and effective structure, can be a strategy to boost the electrocatalytic reduction of protons to molecular hydrogen. Herein, in a stepwise approach, complementary functional groups are covalently introduced at the conical tips and sidewalls of CNHs, along with the basal plane of MoS2, en route the construction of 3D-2D CNH-MoS2 heterostructures. The increased MoS2 loading onto CNHs, improving and facilitating charge delocalization and transfer in neighboring CNHs, along with the plethora of active sites, results in excellent electrocatalytic activity for protons reduction, same as that of commercial Pt/C. Minute overpotential is registered, low Tafel slope and small charge-transfer resistance for electrocatalyzing the evolution of hydrogen from the newly prepared heterostructure of 0.029 V, 71 mV dec−1, and 34.5 Ω, respectively. Furthermore, the stability of the 3D-2D CNH-MoS2 heterostructure is validated after performing 10 000 ongoing electrocatalytic cycles.
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: Advanced Functional Materials
Τόμος/Κεφάλαιο: 31
Τεύχος: 41
Θεματική Κατηγορία: [EL] Νανοτεχνολογία[EN] Nanotechnologysemantics logo
[EL] Φυσική και θεωρητική χημεία[EN] Physical and theoretical chemistrysemantics logo
[EL] Χημική τεχνολογία[EN] Chemical technolgysemantics logo
[EL] Φασματοσκοπία[EN] Spectroscopysemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Carbon nanohorns
Functionalization
Heterostructures
Hydrogen evolution
Molybdenum disulfide
EU Grant identifier: MIS 5033021
MIS 5002772
PID2019-104739 GB-100/AEI/10.13039/501100011033
DGA E13-20R
823717
881603
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: © 2021 Wiley-VCH GmbH
Ηλεκτρονική διεύθυνση στον εκδότη (link): https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202105287
Σημειώσεις: This research was co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund) through the Operational Programme “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning” in the context of the project “Reinforcement of Postdoctoral Researchers—2nd Cycle” (MIS 5033021), implemented by the State Scholarships Foundation (IKY). R.A. gratefully acknowledges the support from the Spanish MICINN (PID2019-104739GB-100/AEI/10.13039/501100011033), Government of Aragon (project DGA E13-20R (FEDER, EU)) and from the European Union H2020 programs “ESTEEM3” (Grant number 823717) and Graphene Flagship (881603). Partial financial support from the project “National Infrastructure in Nanotechnology, Advanced Materials and Micro-/Nanoelectronics” (MIS 5002772), which was implemented under the Action “Reinforcement of the Research and Innovation Infrastructures”, funded by the Operational Program “Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation” (NSRF 2014–2020), Ministry of Development and Investments, and co-financed by Greece and the European Union (European Regional Development Fund) was also acknowledged. TEM and XPS measurements were performed at the Laboratorio de Microscopias Avanzadas (LMA) – Universidad de Zaragoza (Spain). The authors thank G. Antorrena (LMA) for his help with the XPS data acquisition
Εμφανίζεται στις συλλογές:Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.