Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/18477
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Εξειδίκευση τύπου : Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό
Τίτλος: The dual role of bismuth in Li2O–Bi2O3–B2O3 glasses along the orthoborate join
Δημιουργός/Συγγραφέας: Topper, Brian
Tsekrekas, Elizabeth M.
Greiner, Lucas
Youngman, Randall E.
[EL] Καμίτσος, Ευστράτιος Ι.[EN] Kamitsos, Efstratios I.semantics logo
Möncke, Doris
Ημερομηνία: 2022
Γλώσσα: Αγγλικά
ISSN: 0002-7820
1551-2916
DOI: 10.1111/jace.18699
Περίληψη: The structures of glasses in the lithium–bismuth orthoborate composition range deviate significantly from the short-range order structure of the two crystalline end-members. Although binary Li3BO3 and BiBO3 are solely of comprised trigonal orthoborate anions, all glasses formed by their combination contain four-coordinated borate tetrahedra. We analyze the structure of (75−1.5x)Li2O–xBi2O3–(25+0.5x)B2O3 glasses in increments of x = 5, with 11B magic-angle spinning nuclear magnetic resonance (NMR), infrared (IR), and Raman spectroscopy. For the full series, the oxygen-to-boron ratio remains constant at O/B = 3:1. NMR quantifies an increase in the fraction of tetrahedral boron with increasing bismuth oxide content. Evolution of the mid-IR profile suggests multiple types of tetrahedral boron sites. Raman spectroscopy reveals that Bi2O3 tends to cluster within the lithium borate matrix when initially introduced and that this behavior transforms into a bismuthate network with increasing bismuth oxide content. In all cases, mixed Bi–O–B linkages are observed. The dual role of bismuth as network modifier and network former is likewise observed in the far IR. The glass transition temperature continuously increases with bismuth oxide content; however, the glass stability displays a maximum in the multicomponent glass of x = 40.
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: Journal of the American Ceramic Society
Τόμος/Κεφάλαιο: 105
Τεύχος: 12
Σελίδες: 7302 - 7320
Θεματική Κατηγορία: [EL] Φυσική και θεωρητική χημεία[EN] Physical and theoretical chemistrysemantics logo
[EL] Φασματοσκοπία[EN] Spectroscopysemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Bismuthate
Borate
Infrared spectroscopy
NMR spectroscopy
Raman spectroscopy
EU Grant identifier: DMR-1626164
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: © 2022 The American Ceramic Society
Ηλεκτρονική διεύθυνση στον εκδότη (link): https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jace.18699
Εμφανίζεται στις συλλογές:Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) - Επιστημονικό έργο

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.