Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Αρχική σελίδα κοινότητας

Ο Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών ιδρύθηκε το 1960 ως Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, με αποστολή την έρευνα της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού. Προκειμένου να διερευνηθεί το πεδίο αυτό σε όλες του τις εκφάνσεις, ο Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών εκπονεί επιμέρους Προγράμματα και Έργα διαρθρωμένα στους βασικούς τομείς της Ιστορίας του Πολιτισμού και της Πολιτικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας. Τα προγράμματα και έργα του Τομέα έχουν ως αντικείμενο την μελέτη της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού από τον 15ο ως τον 20ό αιώνα, με βάση την κριτική προσέγγιση των πρωτογενών πηγών. Έμφαση δίνεται στην μελέτη του πολιτισμού, των θεσμών και της ιδεολογίας, της γραμματολογίας, της τέχνης και των επιστημών (θετικών και ανθρωπιστικών), στις οθωμανικές σπουδές, στην ιστορία των πληθυσμών, στην ιστορική γεωγραφία, στην οικονομική ιστορία και την ιστορία των επιχειρήσεων καθώς και την σύγχρονη πολιτική ιστορία.

Browse