Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/780
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Εξειδίκευση τύπου : Περιοδική έκδοση
Τίτλος: Καινοτομία Έρευνα και Τεχνολογία. τ.3, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ
Εκδότης: Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας
National Documentation Centre
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Ημερομηνία: 1996-07
Γλώσσα: Ελληνικά
ISSN: 1106-9066
Περίληψη: Στο συγκεκριμένο τεύχος γίνεται εκτενής αναφορά στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η δομή, ο ρόλος και οι δράσεις του ΕΛΟΤ στον ελληνικό χώρο που σχετίζονται με την τυποποίηση και την πιστοποίηση. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα και τις διεργασίες ποιότητας και πρόσφατες ειδήσεις που αφορούν το χώρο της πληροφόρησης. Ειδικότερα, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την κοινοτική υποστήριξη για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Πληροφοριών, για την Οδηγία 96/9/ΕΕ που αφορά στη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων και επιπλέον εμπεριέχεται σχετική ανακοίνωση για τη βάση δεδομένων ORTELIUS που αφορά στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη. Επιπλέον, παρουσιάζεται το 4ο Πρόγραμμα Πλαίσιο που περιλαμβάνει ανακοινώσεις και προτάσεις που αφορούν στη γεωργία και αλιεία (FAIR), την επιμόρφωση και κινητικότητα των ερευνητών (TMR), τη μη - πυρηνική ενέργεια (JOULE - THERMΙE) και άλλα σχετικά θέματα. Τέλος, στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται αποτελέσματα από επιστημονικά συνέδρια και διεθνείς ημερίδες που αναφέρονται στο χώρο της πληροφόρησης και τη γεωτεχνολογία και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται ανακοινώσεις από το συνέδριο EUROPARTENARIAT, από την ημερίδα του έργου TRANSMETE (SU1122) και από την ημερίδα PRONET με τίτλο "Multimedia Computer Based on - line Training and Suuport Service for Professionals".
Θεματική Κατηγορία: [EL] Τεχνολογία[EN] Technologysemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Τυποποίηση - Πληροφόρηση, Υπηρεσίες της
Ποιοτικός έλεγχος
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
Ηλεκτρονική διεύθυνση στον εκδότη (link): http://hirc.ekt.gr/opencms/opencms/hirc/services/newsletter/inn3/home.htm
τεχνολογική αλλαγή
Σημειώσεις: Εκδίδεται κάθε τρεις μήνες από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας
Περιλαμβάνονται πίνακες.
www.ekt.gr
www.hirc.gr
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.