Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/8219
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Τίτλος : Ανοικτή συνάντηση εργασίας euroCRIS για τα πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων
Εξειδίκευση τύπου : Εκδήλωση
Εναλλακτικός τίτλος : EuroCRIS membership meeting
Διοργανωτής συνάντησης : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
EuroCRIS - Current Research Information Systems
Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Ημερομηνία: 2009-05
Γλώσσα : Ελληνικά
Αγγλικά
Περίληψη : Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για ερευνητικές υποδομές βασισμένες σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (CRIS, ηλεκτρονικα αποθετήρια και περιοδικά) ή εμπλέκονται σε θέματα διαχείρισης και διάχυσης της έρευνας και της καινοτομίας (προγράμματα χρηματοδότησης, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, ενίσχυση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων). Τα Πληροφοριακά Συστήματα Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS) έχουν διαδοθεί ευρέως τα τελευταία χρόνια σε ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς φορείς, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα CRIS καταγράφει, επεξεργάζεται και διαθέτει στο Διαδίκτυο πληροφορία για την ερευνητική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο τόσο εθνικό όσο και οργανισμού, με διαφορετικούς τρόπους και πολλαπλά οφέλη. Λειτουγρεί είτε ως αυτόνομο σύστημα που παρέχει ένα κεντρικό σημείο αξιόπιστης και έγκαιρης πληροφόρησης, είτε ενταγμένο σε ένα ευρύτερο πληροφορικό περιβάλλον που υποστηρίζει τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Επιπλέον, τα CRIS έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με άλλους τύπους ερευνητικών υποδομών όπως τα ηλεκτρονικά αποθετήρια (repositories). Ο οργανισμός euroCRIS (www.eurocris.org) είναι ο κύριος φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα των CRIS και προδιαγράφει σχετικά τεχνικά πρότυπα υλοποίησης με σημαντικότερο το μοντέλο δεδομένων Common European Research Information Format (CERIF). Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης δραστηριοποιείται στο χώρο των CRIS από το 1996 και συμμετέχει ενεργά στο euroCRIS. Ο φορέας συνεχίζει τα τελευταία χρόνια τις σχετικές δράσεις του, με έμφαση πλέον και στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των καίριων συνιστωσών των σύγχρονων ηλεκτρονικών υποδομών έρευνας (e-infrastructure) οι οποίες περιλαμβάνουν τα CRIS και συστήματα ανοικτής πρόσβασης, όπως τα ηλεκτρονικά αποθετήρια και περιοδικά. Η συνάντηση πέραν των καθιερωμένων συσκέψεων των ομάδων εργασίας (Task Groups) του euroCRIS, περιλαμβάνει επιπλέον: α) Εισαγωγική παρουσίαση για τον οργανισμό euroCRIS και τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις σχετικά με τα συστήματα CRIS, β) Σεμινάριο για το πρότυπο CERIF, γ) Παρουσιάσεις περιπτώσεων επιτυχίας CRIS συστημάτων από τον διεθνή χώρο (συνεδρία Jostein Hauge), δ) Παρουσιάσεις δραστηριοτήτων σχετικών με συστήματα CRIS από ελληνικούς φορείς, ε) Δύο συνεδρίες εργασίας (workshops) με θέματα: - Αναπαράσταση στο CERIF πληροφορίας για προγράμματα χρηματοδότησης έρευνας. - Διαλειτουργικότητα CRIS και ηλεκτρονικών αποθετηρίων (repositories).
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης : 2009-05-11
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης : 2009-05-13
Τόπος εκδήλωσης: Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Μικρό Αμφιθέατρο)
Θεματική κατηγορία: [EL] Τεχνολογία[EN] Technologysemantics logo
[EL] Επιστήμη[EN] Sciencesemantics logo
[EL] Κοινωνικές επιστήμες[EN] Social Sciencessemantics logo
[EL] Εκπαίδευση[EN] Educationsemantics logo
[EL] Ηλεκτρονικές πληροφοριακές πηγές[EN] Electronic information resourcessemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Έρευνα
Καινοτομία
Ανοικτή πρόσβαση
Αποθετήριο
Περιοδικά
Υποδομή
Διαδίκτυο
Δεδομένα
Χρηματοδότηση
Επιχειρηματικότητα
Research
Innovation
Open access
Repository
Journals
e-infrastructure
Internet
Data
Funding
Entrepreneurship
Common European Research Information Format (CERIF)
Current Research Information Systems (CRIS)
Αποτελείται από : Ανοικτή συνάντηση εργασίας euroCRIS για τα πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων, 1η Εκδήλωση
Ανοικτή συνάντηση εργασίας euroCRIS για τα πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων, 2η Εκδήλωση
Ανοικτή συνάντηση εργασίας euroCRIS για τα πληροφοριακά συστήματα ερευνητικών δραστηριοτήτων, 3η Εκδήλωση
Σημειώσεις: Συντονιστής εκδήλωσης: Χούσος, Νίκος, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.