Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ανήκει στο ΕΙΕ, διατίθεται με άδειες Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή Έκδοση 4.0 Ελλάδα, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά. Η ανάπτυξη της υποδομής και του λογισμικού του διαδικτυακού τόπου, με Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), αποτελεί πρωτότυπη εργασία της ομάδας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), το οποίο και διαθέτει τα εν λόγω δικαιώματα. © 2021 Ήλιος Αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Όλα τα Μεταδεδομένα που εκτίθενται μέσω του του παρόντος διαδικτυακού τόπου δημοσιεύονται σύμφωνα με τους όρους της άδειας CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα.