Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 21 έως 40 από 234 < προηγούμενο   επόμενο >
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
1996Use of DSC to study the thermotropic properties of octyl-, decyl-, and dodecyl-bromine salts of quaternary dimethylamino-adamantanol in pure or complex form with -cyclodextrin in DPPC bilayersTheodoropoulou, E.; Μαυρομούστακος, Θωμάς; Byza, A.
Metadata only
Text
1996Isotherms of phosphate sorption by hematite and bentonite-hematite (b-h) systemIoannou, A.; Dimirkou, A.; Μαυρομούστακος, Θωμάς
Metadata only
Text
1996Synthesis of H-2-labeled alkoxyethyl phosphodiester (AZT) derivatives for solid-state H-2-NMR studiesΚουφάκη, Μαρία; Καλογεροπούλου, Θεοδώρα; Μαυρομούστακος, Θωμάς; Theodoropoulou, E.; Tsotinis, A.; Makriyannis, A.
Metadata only
Text
1996Ποσοτικός προσδιορισμός των κυριοτέρων λιπαρών οξέων σε τριγλυκερίδια και ανίχνευση νοθείας του αγνού παρθένου ελαιόλαδου με χρήση πυρηνικού μαγνητισμού του άνθρακα - 13 (13C NMR)Μαυρομούστακος, Θωμάς; Μπόνας, Γ.; Ζερβού, Μαρία; Θεοδωροπούλου, Ε.; Παναγιωτόπουλος, Δ.; Χέλμης, Α.
Open access
Text
1996Study of drug membrane interactions using solid state nuclear magnetic resonance spectroscopyΜαυρομούστακος, Θωμάς; Theodoropoulou, E.; Makriyannis, A.
Open access
Text
1996Synthesis and contractile activities of cyclic thrombin receptor-derived peptide analogues with a Phe-Leu-Leu-Arg motif: Importance of the Phe/Arg relative conformation and the primary amino group for activityMatsoukas, J. M.; Panagiotopoulos, D.; Keramida, M.; Μαυρομούστακος, Θωμάς; Yamdagni, R.; Wu, Q.; Moore, G. J.; Saifeddine, M.; Hollenberg, M. D.
Restricted access
Text
1996The conformational properties of the antineoplastic ether lipid 1-thiohexadecyl-2-O-methyl-S-glycero-3-phosphocholineΜαυρομούστακος, Θωμάς; Theodoropoulou, E.; Yang, D. P.; Lin, S. Y.; Κουφάκη, Μαρία; Makriyannis, A.
Restricted access
Text
1996Topography and thermotropic properties of cannabinoids in brain sphingomyelin bilayersΜαυρομούστακος, Θωμάς; Yang, D. P.; Makriyannis, A.
Restricted access
Text
1996Synthesis and activities of cyclic thrombin-receptor-derived peptide analogues of the Ser(42)-Phe-Leu-Leu-Arg(46) motif sequence containing D-Phe and/or D-ArgPanagiotopoulos, D.; Matsoukas, J. M.; Alexopoulos, K.; Zebeki, A.; Μαυρομούστακος, Θωμάς; Saifeddine, M.; Hollenberg, M. D.
Restricted access
Text
1996Studies on the thermotropic effects of cannabinoids on phosphatidylcholine bilayers using differential scanning calorimetry and small angle X-ray diffractionΜαυρομούστακος, Θωμάς; Theodoropoulou, E.; Παπαχατζής, Δημήτρης Π.; Kourouli, T.; Yang, D. P.; Trumbore, M.; Makriyannis, A.
Open access
Text
1996Interactions of angiotensin II with membranes using a combination of differential scanning calorimetry and P-31 NMR spectroscopyΜαυρομούστακος, Θωμάς; Theodoropoulou, E.; Dimitriou, C.; Matsoukas, J. M.; Panagiotopoulos, D.; Makriyannis, A.
Restricted access
Text
1996Superimposition of potent non-peptide AT(1) receptor antagonists with angiotensin IITheodoropoulou, E.; Μαυρομούστακος, Θωμάς; Panagiotopoulos, D.; Matsoukas, J. M.; Smith, J.
Restricted access
Text
1996Complexation of new active antibacterial adamantan derivatives with beta CD: Preparation and characterization of complexes. Study of the thermotropic properties of pure and complex form with dipalmitoyl phosphatidylcholine bilayersAntoniadouVyza, E.; Tsitsa, P.; Theodoropoulou, E.; Μαυρομούστακος, Θωμάς
Restricted access
Text
1997Use of molecular modeling to study superimposition of the thrombin receptor motif S42FLLR46 with its peptidomimetic analogsΜαυρομούστακος, Θωμάς; Theodoropoulou, E.; Alexopoulos, K.; Matsoukas, J.; Hollenberg, M.; Moore, G. J.
Metadata only
Text
1997Conformational analysis of the thrombin receptor agonist peptides SFLLR and SFLLR-NH2 by NMR: Evidence for a cyclic bioactive conformationMatsoukas, J.; Hollenberg, M. D.; Μαυρομούστακος, Θωμάς; Panagiotopoulos, D.; Alexopulos, K.; Yamdagni, R.; Wu, Q.; Moore, G. J.
Restricted access
Text
1997Conformational properties of the immunomodulator linomideΜαυρομούστακος, Θωμάς; Theodoropoulou, E.; Ζερβού, Μαρία; Karussis, D.; Matsoukas, J.
Metadata only
Text
1997Μελέτη θερμοτροπικών και δυναμικών ιδιοτήτων των κανναβινοειδών μορίων με χρήση διάθλασης ακτινών - Χ και διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσηςLaggner, P.; Μαυρομούστακος, Θωμάς; Θεοδωροπούλου, Ε.; Παπαχατζής, Δημήτρης Π.; Κουρουλή, Θ.
Open access
Text
1997Συνεισφορά της χημείας στην ιατρική έρευνα: χρήση της μεθόδου φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού in vivo στην εποπτεία βιολογικών μεταβολικών οδώνΜαυρομούστακος, Θωμάς; Δημητρίου, Χ.; Παπαδόπουλος, Α.; Μαυρομούστακος, Θωμάς; Dimitriou C.; Papadopoulos A.
Open access
Text
1997Ανάλυση διαμόρφωσης του δραστικού μεταβολιτή EXP-3174 του αντιπερτασικού φαρμάκου LosartanΣκρέττας, Κωνσταντίνος Γ.; Ζερβού, Μαρία; Κολοκούρης, Α.; Μαυρομούστακος, Θωμάς; Ματσούκας, Ι.
Open access
Text
1997The use of high-resolution solid-state NMR spectroscopy and differential scanning calorimetry to study interactions of anaesthetic steroids with membraneΜαυρομούστακος, Θωμάς; Theodoropoulou, E.; Yang, D. P.
Open access