Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 11 από 11
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
2008Some unsymmetrical nickel 1,2-dithiolene complexes as candidate materials for optics and electronicsAnyfantis, George C.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Assimomytis, Nikos; Terzis, Aris; Psycharis, Vassilis; Raptopoulou, Catherine P.; Kyritsis, Panayotis; Thoma, Vladimiros; Koutselas, Ioannis B.
Restricted access
Text
2009Synthesis and characterization of new aromatic aldehyde/ketone 4-(beta-D-glucopyranosyl)thiosemicarbazonesTenchiu (Deleanu), Alia-Cristina; Κώστας, Ιωάννης Δ.; Kovala-Demertzi, Dimitra; Terzis, Aris
Restricted access
Text
2009Bis[1,2-diphenyl-1,2-ethylenedithiolato(2-)-kS(1),kS(2)] gold: Preparation, structure and propertiesΠαπαβασιλείου Γεώργιος; Anyfantis, George C.; Raptopoulou, Catherine P.; Psycharis, Vassilis; Ioannidis, Nikos; Petrouleas, Vassilis; Paraskevopoulou, Patrina
Restricted access
Text
2009New type dithiolene complex based on 4,5-(1,4-dioxane-2,3-diyldithio)-1,3-dithiol ligand: Synthesis, experimental and theoretical investigationSoras, G.; Psaroudakis, N.; Manos, M. J.; Tasiopoulos, A. J.; Liakos, D. G.; Μούσδης, Γεώργιος Α.
Restricted access
Text
2010Preparation and characterization of Ni(dpedt)(pddt) and Ni(dpedt)(pddt)center dot CS2, where dpedt is diphenylethylenedithiolate and pddt is 6,7-dihydro-5H-1,4-dithiepin-2,3-dithiolateAnyfantis, George C.; Παπαβασιλείου Γεώργιος; Terzis, Aris; Raptopoulou, Catherine P.; Psycharis, Vassilis; Paraskevopoulou, Patrina
Restricted access
Text
2012Anopheles gambiae odorant binding protein crystal complex with the synthetic repellent DEET: implications for structure-based design of novel mosquito repellentsTsitsanou, K. E.; Thireou, T.; Drakou, C. E.; Koussis, K.; Keramioti, M. V.; Λεωνίδας, Δημήτρης Δ.; Eliopoulos, E.; Iatrou, K.; Ζωγράφος, Σπύρος Ε.
Restricted access
Text
2013Synthesis, experimental and theoretical investigation of a new type nickel dithiolene complexSoras G.; Psaroudakis N.; Manos M.J.; Tasiopoulos A.J.; Liakos D.G.; Mousdis G.A.
Metadata only
Text
2017Immobilization of [Pd{(Ph2P)2N(CH2)3Si(OCH3)3-κP,P'}X2] (X=Cl, Br) onto Montmorillonite: Investigating their Performance as Homogeneous or Heterogenized Suzuki-Miyaura CatalystsStamatopoulos I.; Roulia M.; Vallianatou K.A.; Raptopoulou C.P.; Psycharis V.; Carravetta M.; Papachristodoulou C.; Hey-Hawkins E.; Kostas I.D.; Kyritsis P.
Metadata only
Text
2018Synthesis and characterization of new organic–inorganic hybrid compounds based on Sb, with a perovskite like structureAnyfantis G.C.; Ganotopoulos N.-M.; Savvidou A.; Raptopoulou C.P.; Psycharis V.; Mousdis G.A.
Metadata only
Text
2019Catalytic reactivity of the complexes [Pd{(Ph2P)2N(tBu)-P,P´}X2], X = Cl, Br, I, in the Suzuki-Miyaura C−C coupling reaction: Probing effects of the halogeno ligand X− and the ligand's tBu groupIoannou P.-C.; Arbez-Gindre C.; Zoumpanioti M.; Raptopoulou C.P.; Psycharis V.; Kostas I.D.; Kyritsis P.
Metadata only
Text
2020Hybrid halobismuthates as prospective light-harvesting materials: Synthesis, crystal, optical properties and electronic structureAnyfantis, George C.; Ioannou, Anna; Barkaoui, Hamdi; Abid, Younes; Psycharis, Vassilis; Raptopoulou, Catherine P.; Mousdis, George A.
Open access