Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/13002
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Εξειδίκευση τύπου : Μονογραφία
Τίτλος: L'or des rois de Chypre. Numismatique et Histoire à l'époque classique
Δημιουργός/Συγγραφέας: [EL] Μάρκου, Ευαγγελινή[EN] Markou, Evangelinesemantics logo
Διαθέτης: Diffusion De Boccard
Επιμελητής έκδοσης: Fondation Nationale de la Recherche Scientifique
Εκδότης: Institute of Greek and Roman Antiquity/National Hellenic Research Foundation
Τόπος έκδοσης: Athens
Έκδοση: Α
Ημερομηνία: 2011-02
Γλώσσα: Γαλλικά
ISBN: ISBN: 978-960-7905-55-0
Περιγραφή: Format 21x28 mm, 379 pages, 139 illustrations (photos, dessins et cartes), 27 tableaux noir et blanc ; 8 tableaux couleur.
Περίληψη: During the fourth century BC certain Cypriot kingdoms issued gold coinage. This is a remarkable phenomenon because the issue of coins in this metal was extremely rare before the gold staters of Philip II of Macedon, with the exception of the gold darics of the Great King of Persia. Which Cypriot kings issue gold coins? In which kingdoms? When and why? What are the sources of gold? Are these issues regular? What is the relation between these coinages and the political history of Cyprus? What is the role of the coinages in the coin circulation of the classical period and what is the weight standard and the exchange rates between gold and silver coinage? These are only some of the questions addressed in the present book, which focuses on the analysis of the monetary policy of the Cypriot kings through a corpus of their gold coinages organised by dies; it also discusses thoroughly the metrology and the metallurgical composition of these coinages. The literary, epigraphic and archaeological sources are related to the testimony of the coins, to illuminate the history of Cyprus down to the extinction of the autonomous kingdoms.
Au cours du IVe siècle avant J.-C., certains royaumes chypriotes frappent des monnaies d'or, phénomène d’autant plus remarquable qu’en dehors des dariques en or du Grand Roi achéménide, la frappe de ce métal est extrêmement rare avant l’émission de statères d’or de Philippe II de Macédoine. Quels sont les rois chypriotes qui ont frappé des monnaies en or ? Dans quels royaumes, quand et pourquoi ? D’où provient l’or ? Les émissions sont-elles régulières ? Quel est le rapport entre ces monnayages et l’histoire politique de Chypre ? Quelle est la place de ces monnaies dans la circulation monétaire de l’époque, quel est l’étalon monétaire utilisé et le taux de change entre le monnayage en or et celui en argent ? La réponse aux questions posées ci-dessous sera donnée à partir du corpus par coin des monnaies en or des rois de Chypre et à partir de leur métrologie et de leur composition métallique. Dans ce livre, où le témoignage des sources littéraires, épigraphiques et archéologiques est associé à celui des monnaies, la politique monétaire des rois chypriotes est analysée afin d'éclairer l’histoire de Chypre jusqu’à la fin des royaumes autonomes.
Κατά τη διάρκεια του 4ου αι. π.Χ., κάποια από τα κυπριακά βασίλεια εκδίδουν χρυσό νόμισμα. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο φαινόμενο καθώς, πέραν των δαρεικών - των χρυσών εκδόσεων του Μεγάλου Βασιλέα των Περσών - η έκδοση χρυσών νομισμάτων είναι ιδιαιτέρως σπάνια πριν την άνοδο του Φιλίππου Β' στο θρόνο της Μακεδονίας. Ποιοί από τους βασιλείς της Κύπρου εκδίδουν χρυσό νόμισμα ; Σε ποιά βασίλεια, πότε και γιατί ; Πως σχετίζονται οι εκδόσεις αυτές με την πολιτική ιστορία της Κύπρου ; Ποιά είναι η θέση των νομισμάτων αυτών στη νομισματική κυκλοφορία των κλασικών χρόνων, ποιός είναι ο σταθμητικός κανόνας που υιοθετείται από τους βασιλείς της Κύπρου για τις χρυσές τους εκδόσεις και με ποιόν τρόπο αυτές ανταλάσσονται με τις αντίστοιχες αργυρές εκδόσεις τους ; Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά επιχειρείται στο νομισματικό κατάλογο μέσω της ταύτισης των μητρών των χρυσών νομισμάτων των βασιλέων της Κύπρου, μέσω της μετρολογικής ανάλυσης και μέσω των αναλύσεων της σύνθεσης του μετάλλου. Στην παρούσα μελέτη, όπου οι νομισματικές μαρτυρίες εξετάζονται σε συνδυασμό με τα φιλολογικά, τα επιγραφικά και τα αρχαιολογικά τεκμήρια, η οικονομική πολιτική των βασιλέων αναλύεται διεξοδικά, προκειμένου να προσφέρει την ακόμη καλύτερη γνώση της ιστορίας της Κύπρου, μέχρι και την κατάλυση των αυτόνομων βασιλείων.
Σελίδες: 379
Σειρά δημοσίευσης: ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
MELETEMATA
Αρ. σειράς: 64
Θεματική Κατηγορία: [EL] Αρχαία Ιστορία[EN] Ancient historysemantics logo
[EL] Νομισματική[EN] Numismaticssemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Numismatics
Numismatique
Νομισματική
Coin
Gold
Ancient history
Cyprus
Classical period
Cypriot kingdoms
Eastern Mediterranean
Monnaie
Or
Histoire ancienne
Chypre
Epoque classique
Royaumes chypriotes
Mediterranee de l'est
Χρυσό
Νόμισμα
Αρχαία ιστορία
Κύπρος
Κλασική περίοδος
Κυπριακά βασίλεια
Ανατολική Μεσόγειος
Τοπική Κάλυψη: Cyprus Chypre Eastern Mediterranean
Κύπρος ανατολική Μεσόγειος
Χρονική Κάλυψη: classical period
époque classique
κλασική περίοδος
4ος αι. π.Χ.
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): Ναι
Ηλεκτρονική διεύθυνση στον εκδότη (link): http://www.eie.gr/nhrf/institutes/igra/images/meletimata_64_markou.pdf
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας - Επιστημονικό έργο

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από τον ΗΛΙΟ.