Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/13849
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Εξειδίκευση τύπου : Κεφάλαιο σε πρακτικά συνεδρίου
Τίτλος: Christian symbols among the nomads, 5th-8th Century A.D.
Εναλλακτικός τίτλος: Предметы с христианской символикой у кочевников в V-VIII вв.
Δημιουργός/Συγγραφέας: [EL] Καρδαράς, Γεώργιος[EN] Kardaras, Georgiossemantics logo
Επιμελητής έκδοσης: Salamon, Maciej
Wołoszyn, Marcin
Musin, Αlexander
Špehar, Perica
Εκδότης: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
Τόπος έκδοσης: Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa
Ημερομηνία: 2012
Γλώσσα: Αγγλικά
ISBN: ISBN: 978-3-86583-659-5
Περίληψη: Christian symbols among the nomads, 5th-8th century A.D. The paper investigates the presence of a variety of Christian symbols among the nomads during the Late Antiquity and the early Middle Ages, covering a quite broad geographical area, from the south Russian steppes to the Middle Danube. The nomadic peoples examined here are the Huns, the Avars, the early Bulgar tribes, and the early Khazars. Important parameters discussed are the contacts between these peoples and Byzantium as well as the efforts of the Byzantines to integrate the nomads into the Christian Oekoumene. Evidence from sources is provided for the plans to Christianise the nomadic peoples in the Caucasus area and the Black Sea (Savir Huns, Huns of Bosporus, Onogurs), an attempt linked to the economic and geopolitical interests of the Byzantines. Under consideration are also the archaeological finds (crosses, etc.) linked to the nomads of the aforementioned areas. A second – and possibly more complex – issue is the presence of Christian symbols within the Avar Khaganate, where there is no testimony for any missionary activity until the Charlemagne wars. In the area of the Middle Danube, a great number of Christian symbols have been found, such as decorative motifs on belts or rings, crosses of lead or silver, sarcophagi, the image of Christ or angels, themes from the Old Testament, etc. On these objects and motifs, many diverse assumptions have been proposed about their origin and character, such as the Christianization of a part of the Avars, the survival of small Christian communities or ecclesiastical centres from Late Antiquity, the role of others (Germanic or nomadic elements) in the diffusion of Christian motifs etc. The study considers the Christian symbols in the Avar Κhaganate as a result of imitation of byzantine stylistic motifs, making also reference to the tolerance the nomads showed towards Christianity.
Предметы с христианской символикой у кочевников в V-VIII вв. В статье анализируется феномен присутствия предметов с христианской символикой в культурах кочевых народов в эпоху поздней Античности и раннего средневековья на обширных пространствах от южно-русских степей до Среднего Подунавья. В исследование включены такие народы как гунны, авары, протоболгары и ранние хазары. К числу обсуждаемых тем относятся контакты кочевников с Византией, а также попытки византийцев христианизировать варваров. К числу обсуждаемыx проблем относятся контакты этих племен с Византией, также как и стремление Империи включить кочевников в христианскую Ойкумену. Источники свидетельствуют о христианизации народов на Северном Кавказе и в Причерноморье (савиры, боспорские гунны, оногуры) в связи с экономическими и геополитическими интересами Византии. В статье также рассматриваются археологические находки с христианской символикой, связанные с ханом Кубратом, христианскими правителями Великой Болгарии и ранними хазарами. С другим, более сложным комплексом проблем, соотносятся подобные находки на территории Аварского каганата, сведения о христианизации населения которого до эпохи войн Карла Великого отсутствуют. В Среднем Подунавье зафиксировано значительное число предметов с христианской символикой, в том числе орнаментированные поясные наборы и перстни, свинцовые и серебряные кресты, саркофаги, нecyщие на себе изображения Христа или ангелов, сюжеты Ветхого Завета и т.д. В отношении характера и происхождения этих предметов и орнаментальных мотивов предлагалось множество гипотез, среди которых обращение в христианство части авар, региональный континуитет небольших христианских общин или церковных центров, возникших еще в эпоху поздней Античности, проникновение христианских сюжетов на эти земли в результате межэтнических контактов с германскими племенами и другими номадами. Автор рассматривает христианскую символику на территории Аварского каганата как результат местного подражания византийским стилистическим мотивам в контексте терпимого отношения кочевников к христианству.
Όνομα εκδήλωσης: Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης : 2010-09-21
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης : 2010-09-25
Τόπος εκδήλωσης: Cracow, Poland
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and Historical Evidence
Τόμος/Κεφάλαιο: I
Σελίδες: 79-90
Θεματική Κατηγορία: [EL] Ιστορία της κεντρικής Ευρώπης[EN] History of Central Europesemantics logo
[EL] Αρχαιολογία[EN] Archaeologysemantics logo
[EL] Ιστορία του Πολιτισμού[EN] History of Civilizationsemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Νομαδικοί λαοί
Νομάδες
Χριστιανισμός
Κεντρική Ευρώπη
Ευρασία
Καύκασος
Τοπική Κάλυψη: Κεντρική Ευρώπη
Ανατολική Ευρώπη
Χρονική Κάλυψη: 5ος-8ος αι.
Αξιολόγηση από ομότιμους (peer reviewed): Ναι
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: © Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Σημειώσεις: Κατάσταση τεκμηρίου: Δημοσιευμένο
Document status: Published
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τομέας Βυζαντινών Ερευνών - Επιστημονικό έργο

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΣελίδεςΜέγεθοςΜορφότυποςΈκδοσηΆδεια
KRAKOW.1].pdf1.27 MBAdobe PDFΔημοσιευμένη/του ΕκδότηincThumbnail
Δείτε/ανοίξτε