Τομέας Βυζαντινών Ερευνών Αρχική σελίδα κοινότητας

Ο Τομέας Βυζαντινών Ερευνών ιδρύθηκε το 1960 ως ''Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών'' με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού του Βυζαντίου και του μεσαιωνικού Ελληνισμού. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα είναι οργανωμένες σε προγράμματα που καλύπτουν ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων και ειδικοτήτων. Οι μελέτες στηρίζονται στις μαρτυρίες των γραπτών πηγών, φιλολογικών και αρχειακών, των έργων τέχνης και των αρχαιολογικών ευρημάτων. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων διερευνώνται, επίσης, οι σχέσεις του Βυζαντίου με τη μεσαιωνική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. μέσα από τις μαρτυρίες των γραπτών πηγών, φιλολογικών και αρχειακών, των έργων τέχνης και των αρχαιολογικών ευρημάτων.
Browse

Συλλογές σε αυτήν την κοινότητα