Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/14447
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Τίτλος : Innovation management in libraries – a comparison with start-ups and smaller and medium-sized businesses (SME)
Δημιουργός/Ομιλητής : Georgy, Ursula
Ιδιότητα ομιλητή: Professor, Dr., Cologne University of Applied Sciences, Germany
Εξειδίκευση τύπου : Διάλεξη
Οπτική παρουσίαση
Εναλλακτικός τίτλος : Διαχείριση καινοτομίας σε βιβλιοθήκες - μια σύγκριση με νεοφυείς και μικρομεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις
Διοργανωτής συνάντησης : Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Ημερομηνία: 2014-11-22
Γλώσσα : Αγγλικά
Μορφότυπο: mp4
Διάρκεια: 26:24
Περίληψη : Libraries have to admit that chance and intuition no longer suffice to assert in a globalized and increasingly competitive economic environment. There are too often opportunities squandered by a lack of innovation management to develop relevant services. But innovation management is a prerequisite to achieve a maximum of customer satisfaction and loyalty and to attain an innovative image to ensure the future viability of the library. Nevertheless, the topic innovation management gained sufficient attention only since about five years in libraries. Only a few libraries are active in a strategic way of innovation management. Libraries are facing similar problems in terms of their resources and competencies like numerous start-up companies and SMEs, which normally only have a few numbers of qualified personnel and don´t have an own department of innovation management. Therefore, the situation of start-ups and SMEs in terms of their innovation ability, structures and offers of consultation e.g. by technology consultants and chambers of commerce were examined in a project. The presentation will outline the results of a comparison between start-ups / SMEs and libraries and will touch upon the following aspects: - factors and competencies of the employees leading to a high innovation potential, - structures of the innovation management in start-ups and SMEs, - specialties of existing successful consulting services for start-ups and SMEs - the transferability to libraries. In addition, a first concept will be presented what prerequisites need to be met in libraries to introduce and install a successful and systematic innovation management.
Οι βιβλιοθήκες πρέπει να παραδεχτούν ότι τύχη και διαίσθηση δεν είναι πλέον αρκετές για να επιβληθούν σε ένα παγκοσμιοποιημένο και όλο και πιο ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Πολύ συχνά χάνονται ευκαιρίες από την απουσία διαχείρισης καινοτομίας για την ανάπτυξη σχετικών υπηρεσιών. Αλλά η διαχείριση καινοτομίας είναι ένα προαπαιτούμενο για να επιτευχθεί η μέγιστη ικανοποίηση του χρήστη και η πίστη σε μια καινοτόμο εικόνα που επιβεβαιώνει τη μελλοντική βιωσιμότητα της βιβλιοθήκης. Ωστόσο, το θέμα διαχείριση καινοτομίας έτυχε επαρκούς προσοχής στις βιβλιοθήκες μόνο τα τελευταία πέντε περίπου χρόνια. Μόνο μερικές βιβλιοθήκες είναι στρατηγικά δραστήριες στη διαχείριση καινοτομίας. Οι βιβλιοθήκες από την άποψη πόρων και επάρκειας αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με πολλές νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες φυσιολογικά έχουν μόνον μικρό αριθμό ειδικευμένου προσωπικού και δεν έχουν δικό τους τμήμα διαχείρισης καινοτομίας. Για το λόγο αυτό, μελετήθηκε η κατάσταση νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ότι αφορά την ικανότητα καινοτομίας, τις δομές και τις προσφορές διαβούλευσης, δηλ. με συμβούλους τεχνολογίας και εμπορικά επιμελητήρια. Η παρουσίαση θα περιγράψει συνοπτικά τα αποτελέσματα μιας σύγκρισης μεταξύ νεοφυών/μικρομεσίαων επιχειρήσεων και βιβλιοθηκών και θα θίξει τις παρακάτω πτυχές: - παράγοντες και ικανότητες των υπαλλήλων να οδηγήσουν σε ένα υψηλό δυναμικό καινοτομίας, - δομές της διαχείρισης καινοτομίας σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, - ειδικότητες υπαρχουσών επιτυχημένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, - δυνατότητα μεταφοράς σε βιβλιοθήκες. Επιπλέον θα παρουσιαστεί μια πρώτη ιδέα για τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν στις βιβλιοθήκες για την εισαγωγή και εγκατάσταση μιας επιτυχούς και συστηματικής διαχείρισης καινοτομίας.
Όνομα εκδήλωσης: 10ο Διεθνές συνέδριο: Βιβλιοθήκες, καινοτομία και επιχειρηματικότητα - 10th International conference: Libraries, innovation and entrepreneurship
Τόπος εκδήλωσης: Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα, Bασ. Κωνσταντίνου 48)
Θεματική κατηγορία: [EL] Βιβλιογραφία, Βιβλιοθηκονομία. Πληροφοριακές πηγές[EN] Bibliography.Library Science.Information resourcessemantics logo
[EL] Βιβλιοθηκονομία. Επιστήμη της πληροφόρησης[EN] Library Science. Information Sciencesemantics logo
[EL] Κοινωνικές επιστήμες[EN] Social Sciencessemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Επιχειρηματικότητα
Γνώση
Βελτίωση υπηρεσιών βιβλιοθήκης
Δημιουργικότητα
Entrepreneurship
Knowledge
Library services improvement
Creativity
Είναι μέρος του : 10ο Διεθνές συνέδριο: Βιβλιοθήκες, καινοτομία και επιχειρηματικότητα
Σημειώσεις: Ομιλία από την 1η συνεδρία με θέμα: "Είναι η βιβλιοθήκη επιχείρηση;"
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΣελίδεςΜέγεθοςΜορφότυποςΈκδοσηΆδεια
Georgy.pdf495.9 kBAdobe PDF-ccbyncndThumbnail
Δείτε/ανοίξτε