Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://hdl.handle.net/10442/14450
Export to:   BibTeX  | EndNote  | RIS
Τίτλος : Libraries and entrepreneurship: New chances for adding value, based on experiences in The Netherlands
Δημιουργός/Ομιλητής : Koren, Marian
Ιδιότητα ομιλητή: Dr., FOBID Netherlands Library Forum
Εξειδίκευση τύπου : Διάλεξη
Οπτική παρουσίαση
Εναλλακτικός τίτλος : Βιβλιοθήκες και επιχειρηματικότητα: Νέες ευκαιρίες για πρόσθετη αξία βασισμένες σε εμπειρίες στην Ολλανδία
Διοργανωτής συνάντησης : Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Ημερομηνία: 2014-11-22
Γλώσσα : Αγγλικά
Μορφότυπο: mp4
Διάρκεια: 34:13
Περίληψη : The need for public libraries to demonstrate entrepreneurship is obvious in many countries, for various reasons. Be it to demonstrate social and economic value, be it to change its image into a more dynamic one, or, facing the facts: the world is changing, and libraries have to change as well, see chances and grasp opportunities, to better serve people and the communities, and contribute to better development of society. Let’s explore various aspects based on experiences in The Netherlands and elsewhere. 1. What does entrepreneurship entail for libraries? 2: What can libraries do for enterprises? 3. What can enterprises do for libraries? 4. How to encourage entrepreneurial libraries, an example from the association’s programme in the Netherlands. These four approaches will be exemplified by practices from public libraries in the Netherlands.
Η αναγκαιότητα των δημοσίων βιβλιοθηκών να επιδείξουν επιχειρηματικότητα είναι εμφανής σε πολλές χώρες για πολλούς λόγους. Είτε για να επιδείξουν την κοινωνική και οικονομική τους αξία, είτε για να κάνουν την εικόνα τους πιο δυναμική, ή απλά αντιμετωπίζοντας το γεγονός ότι ο κόσμος αλλάζει και οι βιβλιοθήκες πρέπει επίσης να αλλάξουν: θα πρέπει να δουν τις αλλαγές και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για μια καλύτερη εξυπηρέτηση των ανθρώπων και των κοινοτήτων με σκοπό να συμβάλλουν στην καλύτερη ανάπτυξη της κοινωνίας. Ας εξετάσουμε τις ποικίλες πτυχές βασισμένες στις εμπειρίες στην Ολλανδία αλλά και σε άλλες χώρες. 1. Τι επιφέρει η επιχειρηματικότητα στις βιβλιοθήκες; 2. Τι μπορούν να κάνουν οι βιβλιοθήκες για τις επιχειρήσεις; 3. Τι μπορούν οι επιχειρήσεις να κάνουν για τις βιβλιοθήκες; 4. Πώς θα ενθαρρυνθούν οι επιχειρηματικές βιβλιοθήκες, ένα παράδειγμα από το πρόγραμμα του συλλόγου δημοσίων βιβλιοθηκών Ολλανδίας. Οι παραπάνω τέσσερις προσεγγίσεις θα επεξηγηθούν μέσω πρακτικών που υλοποιούν οι δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ολλανδία.
Όνομα εκδήλωσης: 10ο Διεθνές συνέδριο: Βιβλιοθήκες, καινοτομία και επιχειρηματικότητα - 10th International conference: Libraries, innovation and entrepreneurship
Τόπος εκδήλωσης: Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα, Bασ. Κωνσταντίνου 48)
Θεματική κατηγορία: [EL] Βιβλιογραφία, Βιβλιοθηκονομία. Πληροφοριακές πηγές[EN] Bibliography.Library Science.Information resourcessemantics logo
[EL] Βιβλιοθηκονομία. Επιστήμη της πληροφόρησης[EN] Library Science. Information Sciencesemantics logo
[EL] Βάσεις δεδομένων[EN] Databasessemantics logo
[EL] Κοινωνικές επιστήμες[EN] Social Sciencessemantics logo
[EL] Εκπαίδευση[EN] Educationsemantics logo
Λέξεις-Κλειδιά: Καινοτομία
Δημόσια βιβλιοθήκη
Δημιουργικότητα
Κοινωνία
Βελτίωση υπηρεσιών βιβλιοθήκης
Innovation
Public library
Creativity
Society
Library services improvement
Είναι μέρος του : 10ο Διεθνές συνέδριο: Βιβλιοθήκες, καινοτομία και επιχειρηματικότητα
Σημειώσεις: Ομιλία από την 2η συνεδρία με θέμα: "Πολιτικές και υπηρεσίες των βιβλιοθηκών"
Εμφανίζεται στις συλλογές:Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) - Δράσεις έως 2019

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΣελίδεςΜέγεθοςΜορφότυποςΈκδοσηΆδεια
Koren-Entrepreneurship.pdf2.98 MBAdobe PDF-ccbyncndThumbnail
Δείτε/ανοίξτε