Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 14 από 14
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
2007Structural rearrangements and second-order optical response in the space charge layer of thermally poled sodium-niobium borophosphate glassesDussauze, M.; Καμίτσος, Ευστράτιος Ι.; Fargin, E.; Rodriguez, V.
2007Infrared spectroscopy of Li-diborate glassy thin filmsΚαμίτσος, Ευστράτιος Ι.; Dussauze, M.; Βαρσάμης, Χρήστος-Πλάτων Ε.; Vinatier, P.; Hamon, Y.
2007Thin film amorphous electrolytes: Structure and composition by experimental and simulated infrared spectraΚαμίτσος, Ευστράτιος Ι.; Dussauze, M.; Βαρσάμης, Χρήστος-Πλάτων Ε.; Vinatier, P.; Hamon, Y.
2007Enhanced Raman scattering in thermally poled sodium-niobium borophosphate glassesDussauze, M.; Fargin, E.; Rodriguez, V.; Malakho, A.; Καμίτσος, Ευστράτιος Ι.
2007Structure and optical properties of amorphous lead-germanate films developed by pulsed-laser depositionDussauze, M.; Giannoudakos, A.; Velli, L.; Βαρσάμης, Χρήστος-Πλάτων Ε.; Κομπίτσας, Μιχάλης; Καμίτσος, Ευστράτιος Ι.
2008Structure of glass thin films by infrared techniquesΚαμίτσος, Ευστράτιος Ι.; Dussauze, M.; Βαρσάμης, Χρήστος-Πλάτων Ε.
2008Nitrogen flow rate as a new key parameter for the nitridation of electrolyte thin filmsHamon, Y.; Vinatier, P.; Καμίτσος, Ευστράτιος Ι.; Dussauze, M.; Βαρσάμης, Χρήστος-Πλάτων Ε.; Zielniok, D.; Roesser, C.; Roling, B.
2008Processing and characterization of new oxysulfide glasses in the Ge-Ga-As-S-O systemMaurel, C.; Petit, L.; Dussauze, M.; Καμίτσος, Ευστράτιος Ι.; Couzi, M.; Cardinal, T.; Miller, A. C.; Jain, H.; Richardson, K.
2009Refractive index distribution in the non-linear optical layer of thermally poled oxide glassesDussauze, M.; Καμίτσος, Ευστράτιος Ι.; Fargin, E.; Rodriguez, V.
2009Thermal poling induced structural changes in sodium borosilicate glassesMoencke, D.; Dussauze, M.; Καμίτσος, Ευστράτιος Ι.; Βαρσάμης, Χρήστος-Πλάτων Ε.; Ehrt, D.
2010Spatial spectral evolution in pulsed laser deposited lead-germanate thin films by micro-infrared spectroscopyDussauze, M.; Βαρσάμης, Χρήστος-Πλάτων Ε.; Καμίτσος, Ευστράτιος Ι.
2010Correlation between second-order optical response and structure in thermally poled sodium niobium-germanate glassGuimbretiere, G.; Dussauze, M.; Rodriguez, V.; Καμίτσος, Ευστράτιος Ι.
2011Structural characterizations of As-Se-Te glassesDelaizir, G.; Dussauze, M.; Nazabal, V.; Lecante, P.; Dolle, M.; Rozier, P.; Καμίτσος, Ευστράτιος Ι.; Jovari, P.; Bureau, B.
2011Aging process of photosensitive chalcogenide films deposited by electron beam depositionCharpentier, F.; Dussauze, M.; Cathelinaud, M.; Delaizir, G.; Καμίτσος, Ευστράτιος Ι.; Adam, J. -L.; Bureau, B.; Nazabal, V.