Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 6 από 6
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
2014Arene-fused 1,2-oxazole N-oxides and derivatives. the impact of the N-O dipole and substitution on their aromatic character and reactivity profile. Can it be a useful structure in synthesis? A theoretical insightKozielewicz P.; Tzeli, D.; Tsoungas P.G.; Zloh M.
Metadata only
Text
2014β-Nitroso-o-quinone methides: Potent intermediates in organic chemistry and biology. the impact of the NO group on their structure and reactivity profile: A theoretical insightKozielewicz P.; Tsoungas P.G.; Tzeli, D.; Petsalakis I.D.; Zloh M.
Metadata only
Text
2015Intramolecular cyclization of β-nitroso-o-quinone methides. A theoretical endoscopy of a potentially useful innate 'reclusive' reactionTzeli, D.; Tsoungas P.G.; Petsalakis I.D.; Kozielewicz P.; Zloh M.
Metadata only
Text
20162, 2′-Dihydroxybenzophenones and Derivatives. Efficient Synthesis and Structure Endoscopy by DFT and NMR. Credentials as Potent Antiinflammatory AgentsTzeli, D.; Kozielewicz P.; Zervou M.; Potamitis C.; Kokkotou K.; Rak B.; Petrou A.; Tsolaki E.; Gavalas A.; Geronikaki A.; Petsalakis I.D.; Tsoungas P.G.
Metadata only
Text
2017Intramolecular single H bonding vs bifurcation in tuning the conformation of 2,2′-dihydroxybenzophenone and its derivatives: a DFT insightTzeli, D.; Tsoungas P.G.; Petsalakis I.D.; Kozielewicz P.
Metadata only
Text
2018Naphthalene Peri Annelated N,N- and N,O-Heterocycles: The Effect of Heteroatom-Guided Peri-Fusion on Their Structure and Reactivity Profiles-A Theoretical EndoscopyTzeli, D.; Kozielewicz P.; Zloh M.; Antonow D.; Tsoungas P.G.; Petsalakis I.D.
Metadata only