Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 17 από 17
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
2008Field-effect transistors with thin ZnO as active layer for gas sensor applicationsFarmakis, F.V.; Speliotis, Th.; Alexandrou, K.P.; Tsamis, C.; Kompitsas, Michael G.; Fasaki, I.; Jedrasik, P.; Petersson, G.; Nilsson, B.
Open access
Text
2008HYDROGEN MICROSENSOR BASED ON NIO THIN FILMSFasaki, I.; Antoniadou, M.; Giannoudakos, A.; Stamataki, M.; Kompitsas, Michael G.; Roubani-Kalantzopoulou, F.; Hotovy, I.; Rehacek, V.
Restricted access
Text
2008Gas sensing properties of ΖnΟ field-effect transistor enhanced by au nanoparticlesFarmakis, F.V.; Alexandrou, K.; Tsamis, C.; Speliotis, Th.; Fasaki, I.; Kompitsas, Michael G.; Kennou, S.; Ladas, S.; Jedrasik, P.
Open access
Text
2008Optical, structural and hydrogen sensing properties of TiO2 thin filmsFasaki, I.; Rehakova, A.; Hotovy, I.; Rehacek, V.; Kompitsas, Michael G.; Roubani-Kalantzopoulou, F.
Open access
Text
2008The effect of Au and Pt nanoclusters on the structural and hydrogen sensing properties of SnO2 thin filmsFasaki, I.; Suchea, M.; Platanias, T.; Mousdis, George A.; Kiriakidis, G.; Kompitsas, Michael G.
Open access
Text
2008The effect of Au nanoclusters in tin oxide film gas sensorsMousdis, George A.; Kompitsas, Michael G.; Fasaki, I.; Suchea, M.; Kiriakidis, G.
Open access
Text
2008Nickel oxide thin films synthesized by reactive pulsed laser deposition: characterization and application to hydrogen sensingFasaki, I.; Giannoudakos, A.; Stamataki, M.; Kompitsas, Michael G.; Gyorgy, E.; Mihailescu, I. N.; Roubani-Kalantzopoulou, F.; Lagoyannis, A.; Harissopulos, S.
Restricted access
Text
2008Hydrogen gas sensors based on PLD grown NiO thin film structuresStamataki, M.; Tsamakis, D.; Brilis, N.; Fasaki, I.; Giannoudakos, A.; Kompitsas, Michael G.
Restricted access
Text
2009THE EFFECT OF Au NANOCLUSTERS IN TIN OXIDE FILM GAS SENSORSMousdis, George A.; Kompitsas, Michael G.; Fasaki, I.; Suchea, M.; Kiriakidis, G.
Restricted access
Text
2009Laser-induced breakdown spectroscopy for on-line sulfur analyses of minerals in ambient conditionsGaft, M.; Nagli, L.; Fasaki, I.; Kompitsas, Michael G.; Wilsch, G.
Restricted access
Text
2009The effect of Au and Pt nanoclusters on the structural and hydrogen sensing properties of SnO2 thin filmsFasaki, I.; Suchea, M.; Mousdis, George A.; Kiriakidis, G.; Kompitsas, Michael G.
Restricted access
Text
2009Effects of post-deposition surface treatment on the optical, structural and hydrogen sensing properties of TiO2 thin filmsFasaki, I.; Hotovy, I.; Rehakova, A.; Hotovy, J.; Rehacek, V.; Kompitsas, Michael G.; Roubani-Kalantzopoulou, F.
Restricted access
Text
2009Annealing effects on the structural, electrical and H-2 sensing properties of transparent ZnO thin films, grown by pulsed laser depositionStamataki, M.; Fasaki, I.; Tsonos, G.; Tsamakis, D.; Kompitsas, Michael G.
Restricted access
Text
2010Electrochemical Sensors for the Detection of Hydrogen Prepared by PLD and Sol-Gel ChemistryMousdis, George A.; Kompitsas, Michael G.; Fasaki, I.
Restricted access
Text
2010On physical properties of undoped and Al and In doped zinc oxide films deposited on PET substrates by reactive pulsed laser depositionGirtan, M.; Kompitsas, Michael G.; Mallet, R.; Fasaki, I.
Restricted access
Text
2010Structural, electrical and mechanical properties of NiO thin films grown by pulsed laser depositionFasaki, I.; Koutoulaki, A.; Kompitsas, Michael G.; Charitidis, C.
Restricted access
Text
2011ZnO thin films prepared by pulsed laser depositionTsoutsouva, M. G.; Panagopoulos, C. N.; Papadimitriou, D.; Fasaki, I.; Kompitsas, Michael G.
Restricted access