Πηγαίνετε σε ένα σημείο του ευρετηρίου:
Αποτελέσματα 1 έως 16 από 16
ΤύποςΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργόςΠλήρες κείμενο
Text
2020Physicochemical, morphological and thermal evaluation of lyotropic lipidic liquid crystalline nanoparticles: The effect of stimuli-responsive polymeric stabilizerChountoulesi, Maria; Perinelli, Diego Romano; Pippa, Natassa; Chrysostomou, Varvara; Forys, Aleksander; Otulakowski, Lukasz; Bonacucina, Giulia; Trzebicka, Barbara; Pispas, Stergios; Demetzos, Costas
Open access
Text
2020A thermal analysis and physicochemical study on thermoresponsive chimeric liposomal nanosystemsNaziris, Nikolaos; Skandalis, Athanasios; Forys, Aleksander; Trzebicka, Barbara; Pispas, Stergios; Demetzos, Costas
Open access
Text
2020pH-responsive chimeric liposomes: From nanotechnology to biological assessmentNaziris, Nikolaos; Saitta, Francesca; Chrysostomou, Varvara; Libera, Marcin; Trzebicka, Barbara; Fessas, Dimitrios; Pispas, Stergios; Demetzos, Costas
Open access
Text
2020Poly[oligo(ethylene glycol) methacrylate]-b-poly[(vinyl benzyl trimethylammonium chloride)] Based multifunctional hybrid nanostructures encapsulating magnetic nanoparticles and DNAChroni, Angeliki; Forys, Aleksander; Trzebicka, Barbara; Alemayehu, Adam; Tyrpekl, Vaclav; Pispas, Stergios
Open access
Text
2021Liquid crystalline nanoparticles for drug delivery: The role of gradient and block copolymers on the morphology, internal organisation and release profileChountoulesi, Maria; Perinelli, Diego Romano; Forys, Aleksander; Bonacucina, Giulia; Trzebicka, Barbara; Pispas, Stergios; Demetzos, Costas
Restricted access
Text
2021The Influence of Hydrophobic Blocks of PEO-Containing Copolymers on Glyceryl Monooleate Lyotropic Liquid Crystalline Nanoparticles for Drug DeliveryForys, Aleksander; Chountoulesi, Maria; Mendrek, Barbara; Konieczny, Tomasz; Sentoukas, Theodore; Godzierz, Marcin; Kordyka, Aleksandra; Demetzos, Costas; Pispas, Stergios; Trzebicka, Barbara
Open access
Text
2022Design and development of DSPC:DAP:PDMAEMA-b-PLMA nanostructures: from the adumbration of their morphological characteristics to in vitro evaluationPippa, Natassa; Forys, Aleksander; Katifelis, Hektor; Chrysostomou, Varvara; Trzebicka, Barbara; Gazouli, Maria; Demetzos, Costas; Pispas, Stergios
Restricted access
Text
2022Poly(oligoethylene glycol methacrylate) Star‐Shaped Copolymers with Hydroxypropyl Methacrylate CoresSentoukas, Theodore; Forys, Aleksander; Marcinkowski, Andrzej; Otulakowski, Lukasz; Pispas, Stergios; Trzebicka, Barbara
Restricted access
Text
2022Amphiphilic P(OEGMA-co-DIPAEMA) Hyperbranched Copolymer/Magnetic Nanoparticle Hybrid Nanostructures by Co-AssemblySelianitis, Dimitrios; Forys, Aleksander; Trzebicka, Barbara; Alemayehu, Adam; Tyrpekl, Václav ; Pispas, Stergios
Open access
Text
2022Structure of micelleplexes formed between QPDMAEMA-b-PLMA amphiphilic cationic copolymer micelles and DNA of different lengthsChrysostomou, Varvara; Forys, Aleksander; Trzebicka, Barbara ; Demetzos, Costas; Pispas, Stergios
Metadata only
Text
2022“Poly[(vinyl benzyl trimethylammonium chloride)]-based nanoparticulate copolymer structures encapsulating insulinChroni, Angeliki; Forys, Aleksander; Sentoukas, Theodore; Trzebicka, Barbara; Pispas, Stergios
Metadata only
Text
2022Aqueous Heat Method for the Preparation of Hybrid Lipid-Polymer Structures: From Preformulation Studies to Protein DeliveryPippa, Natassa; Lagopati, Nefeli; Forys, Aleksander; Chountoulesi, Maria; Katifelis, Hektor; Chrysostomou, Varvara; Trzebicka, Barbara; Gazouli, Maria; Demetzos, Costas; Pispas, Stergios
Open access
Text
2022Studying the properties of polymer-lipid nanostructures: The role of the host lipidChountoulesi, Maria ; Perinelli, Diego Romano; Forys, Aleksander; Katifelis, Hektor; Selianitis, Dimitrios; Chrysostomou, Varvara; Lagopati, Nefeli; Bonacucina, Giulia; Trzebicka, Barbara; Gazouli, Maria; Demetzos, Costas; Pispas, Stergios; Pippa, Natassa
Metadata only
Text
2022Amphiphilic Copolymer-Lipid Chimeric Nanosystems as DNA VectorsChrysostomou, Varvara; Forys, Aleksander ; Trzebicka, Barbara ; Demetzos, Costas; Pispas, Stergios
Open access
Text
2023Development of stimuli-responsive lyotropic liquid crystalline nanoparticles targeting lysosomes: Physicochemical, morphological and drug release studiesChountoulesi, Maria; Perinelli, Diego Romano; Forys, Aleksander; Chrysostomou, Varvara; Kaminari, Archontia; Bonacucina, Giulia; Trzebicka, Barbara; Pispas, Stergios; Demetzos, Costas
Metadata only
Text
2023Anionic Hyperbranched Amphiphilic Polyelectrolytes as Nanocarriers for Antimicrobial Proteins and PeptidesBalafouti, Anastasia; Forys, Aleksander; Trzebicka, Barbara; Gerardos, Angelica Maria ; Pispas, Stergios
Open access